סוציולוגיה:
 
מידעון האגודה הסוציולוגית הישראלית
 
המכללה האקדמית תל אביב יפו
 


 
עורכות ראשיות: הגר חג'ג' ברגר האוניברסיטה העברית בירושלים
מיכל אסא- ענבר האוניברסיטה העברית בירושלים
אוניברסיטת בן גוריון