סוציולוגיה:
 
מידעון האגודה הסוציולוגית הישראלית
 
המכללה האקדמית תל אביב יפו
 


 
עורכות ראשיות:
הגר חג'ג' ברגר
האוניברסיטה העברית בירושלים
מיכל אסא- ענבר
האוניברסיטה העברית בירושלים
אוניברסיטת בן גוריון