הכנס ה-48 של האגודה הסוציולוגית הישראלית, 30-31 בינואר, בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה


 
 

הכנס יציין 50 שנים לתחילת השליטה הצבאית והאזרחית של המדינה הישראלית על שטחים שמעבר לגבולות 1949 ועל תושביהם הפלסטינים. שליטה זו, וכן המאבקים המתחוללים בעטיה והאידיאולוגיות והנרטיבים השונים המתלווים אליה, הם בעלי השלכות מרחיקות לכת הן על החברה הפלסטינית והן על החברה הישראלית בממדיהן הרעיוניים, המוסדיים והמטריאליים. בכנס יועלו לדיון סוציולוגי השלכות אלה והמשמעויות החברתיות העמוקות שלהן, תוך כדי בחינתן האנליטית באמצעות המשגות תאורטיות ועל בסיס התייחסות לסוגיות מחקריות שעומדות במרכז סדר היום של הסוציולוגיה העכשווית.

הכנס יכלול מושבי מליאה, מושבי מיני מליאה ומושבים מקבילים. במושבי מליאה ומיני מליאה יוצגו הרצאות מוזמנות. לצדן, יתקיימו בכל אחד מימי הכנס מושבים מקבילים, בהם יוצגו מחקרים של חברי/ות האגודה בנושאים סוציולוגים מגוונים. כמו כן, נקיים מושב פוסטרים לחשיפה של עבודות תלמידים/ות לתארים מתקדמים.

אורחי הכנס יהיו פרופ' בוב ג'סופ ופרופ' גנאי-לינג סום, שניהם מ-University Lancaster.

bob-jessop

Bob Jessop is Distinguished Professor of Sociology and Co-Director of the Cultural Political Economy Research Centre at Lancaster University, UK. He is best known for his contributions to state theory, critical political economy, critical governance studies, and, most recently, cultural political economy. His most important books include The Capitalist State (1982), Nicos Poulantzas (1985), Thatcherism: A Tale of Two Nations (1988), State Theory (1990), The Future of the Capitalist State (2002), Beyond the Regulation Approach (with Ngai-Ling Sum, 2006), State Power (2007), Towards a Cultural Political Economy (with Ngai-Ling Sum, 2013), and The State: Past, Present, Future (2015). He completed a funded 3.5 year research study of crises of crisis-management in the North Atlantic Financial Crisis and Eurozone crisis in 2013 but, of course, continues to monitor recent developments. He is also currently a Professorial Research Fellow at Cardiff University, working on civil society as a mode of governance. His work can be found at http://www.bobjessop.org

ngai-ling-sum

Ngai-Ling Sum is a Reader in Cultural Political Economy in the Politics, Philosophy and Religion Department and Co-Director (with Bob Jessop) of the Cultural Political Economy Research Centre in Lancaster University. She has research and teaching interests in regulation approach, cultural (international) political economy, Marx, Gramsci and Foucault; globalization and competitiveness, corporate social responsibility, new ethicalism and Wal-Mart, BRICs and financial crisis, land-based accumulation, internationalization of the Renminbi (Chinese currency); and Hong Kong and Pearl River Delta region in Southern China. She was awarded (with Bob Jessop) the Gunnar Myrdal Prize by the European Association of Evolutionary Political Economics (EAEPE) for their co-authored book, Beyond the Regulation Approach (2006). In 2013, she co-authored with Bob Jessop a companion volume titled Towards a Cultural Political Economy. She publishes in journals like Economy and Society, Critical Policy Studies, Development Dialogue, New Political Economy, Critical Asian Studies, Competition and Change, Capital & Class, Urban Studies, Journal of Knowledge Economy, and Language and Politics as well as book chapters many edited collections.

 פרופ' ג'סופ ירצה במליאת הפתיחה בנושא:

Political Capitalism, Citizenship, and Post-Democracy: Contemporary Contingencies and Crises

פרופ' ג'סופ ופרופ' סום יערכו סדנה לחוקרים צעירים בנושא:

A strategic-relational cultural political economy