70 למדינה; 50 לאגודה – הכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית לשנת 2018, יוצא לדרך


 
 

הכנס ה-49 של האגודה הסוציולוגית הישראלית יוצא לדרך. הכנס יתקיים ב-29-30 בינואר 2018 באוניברסיטת בן  גוריון בנגב, תחת הכותרת "70 למדינה, 50 לאגודה". קול קורא יפורסם בתחילת אוגוסט 2017.

הכנס יציין שני מועדים: 70 שנים למדינה; 50 שנים לאגודה הסוציולוגית. במרכז הכנס יעמדו שני תחומים בעלי זיקות זה לזה: האחד – סוציולוגיה היסטורית ופוליטית של המדינה, השני – סוציולוגיה היסטורית ופוליטית של הידע החברתי. הכנס יעסוק, כרגיל, גם בנושאים סוציולוגיים שונים ורבים.

לגבי התחום הראשון, השאלה מה היחס בין "המדינה" ל"חברה" נידונה בהרחבה במחקר ובספרות הסוציולוגיים. כך למשל, הסוציולוגיה ההיסטורית עוסקת בשאלות האם המדינה היא "שליח" של קבוצה חברתית כלשהי (מעמד, אליטה, קבוצה אתנית, לאום…), או שהיא "סוכן" פעיל בגדר עצמו (ארגון), או שהיא בבחינת "זירה" שבה נפגשים גורמים שונים (מערכת). הסוציולוגיה הפוליטית עוסקת בשאלות כגון הגבול או המפגש בין חברה למדינה (המדינה וזכויות הפרט, מדינה ושוק, מפלגות, פרלמנט וכדומה), ההרכב הפנימי של המדינה והיחס בן המרכיבים (הרשות השיפוטית, הזרוע הכלכלית לעומת החברתית; משקל הפן הביטחוני; ריכוז לעומת ביזור ועוד), מקומה של המדינה במערכת הבין לאומית ועוד. מחשבה מהירה על "מדינת ישראל" מצביעה על הרלוונטיות של השאלות הללו ונוספות בהקשר המקומי, ודי אם נזכיר את הדיון המתמשך על אופייה של הדמוקרטיה בישראל, את שאלת הגדרתה כ"יהודית ודמוקרטית", את ההתגוששות בין הממשלה לבג"צ, את חוקי הלאום, את סוגיות חוק השבות והשיבה, את שאלת הגבולות של המדינה, ואת שאלת חלוקת העושר (והעוני) שמבצעת מדינת הרווחה.

לגבי התחום השני, הוא מבקש מבט פנימה אל הידע הסוציולוגי (והחברתי בכלל) אך מלווה במבט החוצה אל הקשריה ההיסטוריים והתרבותיים. כיצד נוסדה ופעלה הדיסציפלינה, כיצד היא השתנתה לאורך זמן, מהו המבנה המוסדי והחברתי הפנימי והחיצוני בו היא פועלת, מה מתרחש בתחומי ההשקה שבינה לבין דיסציפלינות אחרות, כיצד היא מקושרת לזירה המקצועית הבינלאומית, מהן גישותיה לייצור ידע ולחינוך מדעי, מהן הזיקות בין התכנים האינטלקטואלים שלה לבין אידאולוגיית שונות, מה היחס בין הנטיות המדעיות, היישומיות, הביקורתיות והציבוריות בתוכה, ומהם האתגרים הניצבים בפניה בעידן הרשתות החברתיות, המשברים העולמיים והפופוליזם הפוליטי, וכמובן מה היא מערכת היחסים בין גופי הידע הנוצרים בסוציולוגיה לבין המדינה והפוליטיקה.

 

ועדת הכנס כוללת אתאורי רם, (יו"ר ), אורי בן אליעזר, לב גרינברג, דפנה הירש, דני ממן, מיכל פרנקל, אדריאנה קמפ, סיגל רון נגר, ואורי שוויד. רכזת הכנס היא ליאור סבח, מזכירת האגודה הסוציולוגית הישראלית. פרטים נוספים לגבי הכנס יעודכנו בהמשך באתר הכנס. כתובת דואל לשאלות :liorsabach@israel-sociology.com