קהילת לימודי מוגבלות


 
 

לאורך השנה המכון ללימודי מוגבלות בעמותת 'אלין בית נועם' המשיך לקיים מפגשי לימוד עם קבוצת מלגאים, ובה סטודנטים לתארים מתקדמים שרובם זכו במלגת סטודנטים מצטיינים ע"ש פרלה וסמואל רובינשטיין. במפגשים אלו המלגאים הציגו את מחקריהם שעסקו בלימודי מוגבלות מנקודות מבט ותחומים שונים, והעלו תהיות והתלבטויות בנוגע לתהליך המחקר. למפגשים הוזמנו חוקרים ואנשי מקצוע שתרמו מניסיונם למלגאים. כפעילות מסכמת הקבוצה החליטה ליזום כנס בתחום לימודי מוגבלות בישראל, בדגש על יחסי תיאוריה ועשייה חברתית.

ב28 ביוני 2017 התקיים כנס בנושא "לימודי מוגבלות בישראל- בין תיאוריה לפרקטיקה". הכנס אורגן כאמור על ידי מלגאי המכון ללימודי מוגבלות בעמותת אלין בית נועם, בשיתוף נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הקריה האקדמית אונו, קרן שלם וקהילת לימודי מוגבלות של האגודה הסוציולוגית הישראלית. מושבי הכנס דנו בדגמים שונים של קשר בין לימודי מוגבלות – אקדמיה ו"שטח", והביאו מגוון חוויות של אנשים עם מוגבלות במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.

הכנס כלל שתי מליאות מרכזיות וחמישה מושבים אשר עסקו בהיבטים השונים אשר ביחסים שבין האקדמיה לשטח, תוך ניסיון לזהות מתחים, תרומה הדדית ואף שבירת ההבחנה הדיכוטומית בין השניים, וכן בתפקידם של לימודי מוגבלות ביצירת קשר משמעותי יותר בין האקדמיה לבין בעלי עניין אחרים. המושבים עסקו בין השאר בנושאים כגון מוגבלות בפרספקטיבות מקצועיות שונות, מפגשים מהסוג האקדמי והאישי, חינוך כטראומה, לשנות את האקדמיה מבפנים ועוד.

בכנס נוכחו כ – 160 אנשי אקדמיה, אקטיביסטיים, מקדמי מדיניות, נותני שירות, סטודנטים ועוד.  נעשה מאמץ מיוחד בכנס זה לשלב אנשים עם מוגבלות שכלתית התפתחותית (מש"ה), הן כמציגים והן כקהל מתוך אמונה שזכותם ליהנות מהשתתפות גם בכנסים ופעילויות אחרות שאינן מתמקדות באנשים עם מש"ה ושחובת ההנגשה ויצירת תנאים נוחים להשתתפות היא על החברה. לכן הקפדנו לכל אורך הדרך על חומרים בשפה נגישה (קול קורא, תוכנית, ספר תקצירים עם פישוט לשוני, פנייה מכוונת ופישוט לשוני סימולטני). זאת בנוסף לאמצעי הנגשה נוספים שהוצעו בכנס תמלול סימולטני, תרגום לשפת סימנים, פישוט לשוני סימולטני, לולאת שמע השראתית, שילוט ועוד.