קהילת תרבות וצריכה


 
 

הקהילה המקצועית למחקר צריכה ותרבות במסגרת האגודה הסוציולוגית הוקמה ביוני 2014. הקהילה נועדה לקדם שיח אינטלקטואלי בשאלות הקשורות בתרבות הצריכה, בתרבות החומרית, האמנותית והפופולרית, בהיבטים החברתיים הגלומים בסגנונות חיים וחיי היומיום בחברה בישראל. מטרתנו היא הצבתם של תחומי הצריכה והתרבות במרכזה של הסוציולוגיה הישראלית והכרתם של תחומים אלה כמאירים באופן ייחודי מציאויות ותהליכים חברתיים מגוונים, כגון: יחסי כוח ואי-שוויון, זהות ומשמעות, דיפרנציאציה וריבוד, יחסי סוכן-מבנה, סגנון-חיים, אזרחות, שינוי חברתי ועוד.

במהלך השנה שחלפה הקהילה ערכה סדנת חוקרים (בשיתוף המחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת באוניברסיטה הפתוחה) בנושא "תרבות בישראל משנות השישים ועד אמצע שנות השמונים". בסדנה בת היומיים השתתפו רמי אדוט, תמר אלאור, עודד ארז, דפנה הירש, גרסיאלה טרכטנברג, עדנה לומסקי פדר, אדם קלין אורון, דנה קפלן, מוטי רגב, אורי רם וחזקי שוהם. אנו מתכוונים להמשיך את הדיונים שבהם פתחנו גם בשנים הקרובות.

בכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית הישראלית באוניברסיטה הפתוחה התקיים מושב של הקהילה בנושא "מרחבים של צריכה, זירות של משמעות". במושב הקהילה הוצגו שלוש עבודות שעוסקות בסגנונות של צריכה וחברתיות המשמשים להבניית זהות קולקטיבית בקבוצות שונות בחברה בישראל. הדוברים הציגו פרקטיקות של יצירת משמעויות חברתיות במרחבים העירוניים, הלאומיים והטראנס-לאומיים. דני קפלן דן באינטראקציה ובמערכת היחסים הסמיוטיים שבין המשתתפים בתוכנית הריאליטי האח הגדול ובתרומת של אלה להבנה של הלאומיות בישראל. גיא שני השווה בין אופני התייחסותן של קבוצות מן המעמד הבינוני למרחב העירוני בתל אביב ובבאר שבע, ודן במרחב כקטגוריה בעלת פוטנציאל לעיצוב טעם והיבדלות חברתית. תמר ערב הציגה את האופנים בהם פליטי אפריקה בישראל מאמצים דפוסים פופולריים של תרבות צריכה כאמצעי להשתלבות במרחב הכלכלי-חברתי בישראל.

בשנת הלימודים הבאה נערוך יום עיון שיוקדש לכיוונים תיאורטיים חדשים בחקר תרבות היומיום.

להתראות באירועים הבאים של הקהילה!