קולות קוראים למאמרים


 
 

בצל התנתקות

הליך 'ההתנתקות' מקפל בתוכו רכיבים, תהליכים ומגמות במישורים מגוונים ובתחומים רבים: מדיניות ציבורית, מחשבה מדינית, יחסי צבא וחברה, משפט, סוציולוגיה ופסיכולוגיה פוליטית, תקשורת המונים ועוד. באמצעות אלו ניתן לזהות את עיצובה של מדיניות ההתנתקות, את יחסן של הזירות הציבוריות (המשפטית, הצבאית, הפרלמנטארית, התקשורתית) כלפיה ולעמוד על מאפייניהם של שחקנים ומוסדות במרחב הציבורי הישראלי ביחס לסוגיות קריטיות: נאמנות לבוחר, האפקטיביות של המחאה הציבורית ועוד.

 

בנוסף, נראה כי מדובר ב- 'אירוע שיא' ישראלי, אשר ניתן לסמנו כצומת מרכזי הדורש בחינה מעמיקה אודות מאפייני היסוד של המרחב הישראלי: הציונות, הריבונות, היהדות והדמוקרטיה כבסיסים לאומיים. בשל כך הוחלט להפיק קובץ מחקרים שיעמדו על שלל הסוגיות הקשורות בהליך ההתנתקות. הקובץ ישמש בימה להצגת מחקרים לבחינת האירוע כמקרה בוחן (התבוננות אל העבר) וכבימה לשזירת דרך ברמה הערכית-מוסרית (התבוננות אל העתיד), הן ברמת המחשבה הלאומית והן ברמת המדיניות החברתית. בנוסף תהיה אפשרות לכלול בו מאמרים העוסקים בסוגיות הקשורות בנוכחות הישראלית ביש"ע, היסטורית. פוליטית, משפטית ותרבותית, במידה ואלו יקשרו לסוגיית ההתנתקות.

 

עורכי הקובץ הם ד"ר חיים משגב (אוניברסיטת בר אילן והמכללה האקדמית נתניה)  וד"ר אודי לבל (אוניברסיטת בן גוריון בנגב והמכללה האקדמית ספיר). אליהם ניתן יהיה להפנות מאמרים שישפטו על פי ההליכים האקדמיים המקובלים. על המאמרים להיות ראשוניים ומקוריים, מבלי שראו אור או נשלחו לשיפוט\פרסום בבימות אחרות. מחקרים אמפיריים, מסות הגות רעיוניות או דיון ביקורתי. המעוניינים להשתתף במיזם אף מוזמנים ליצור קשר עם העורכים בזמן כתיבת המאמרים על מנת להסתייע ולקבל ייעוץ והכוון אף בזמן הכתיבה. כמובן, מבלי לוותר על הליכי השיפוט המקובלים שיבוצעו לאחר השלמת המאמר.

 

את המאמרים יש לשלוח כקובץ בדואר האלקטרוני ובמקביל בהדפסה בשני עותקים לאחד משני העורכים: ד"ר חיים משגב, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן ,רמת גן, או למיכללה האקדמית נתניה, בית הספר למשפטים, רחוב האוניברסיטה 1, נתניה ( קריית רבין)  h-misgav@inter.net.il

ד"ר אודי לבל, המחלקה להיסטוריה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע  ulebel@bgumail.bgu.ac.il.