סקציה חדשה באגודה הסוציולוגית


 
 

ביוזמתה של פרופ' דלילה אמיר נפתחת סקציה חדשה במסגרת האגודה הסוציולוגיה הישראלית בנושא "סוציולוגיה של הגוף, מיניות ורביה". כל המעוניינים מוזמנים לקחת חלק פעיל בבניית הסקציה ולהשתתף במפגשיה.

בשאלות ספציפיות ניתן לפנות ליו"ר הסקציה, דלילה אמיר: msmamir@mscc.huji.ac.il