דוקטורים חדשים לסוציולוגיה


 
 

האוניברסיטה העברית

דריה מעוז – היבטי מחזור חיים במסע של ישראלים להודו.

אוניברסיטת תל-אביב

יובל אשוש – צורות זהותיות של חברי קיבוץ בעידן השינוי.

דפנה הקר – 'אמהות','אבהות', ומשפט: ניתוח סוציולוגי של השדה המעצב הסדרי משמורת וראייה בגירושין.

יעל השילוני-דולב – החיפוש אחר הילד המושלם: פיקוח על ילודה וניהול גנטי בגרמניה ובישראל.

תמר סגיב-שיפטר – איכות ברפואה: חקר מקרה של הפרופסיה הרפואית בישראל.

רונן פרידמן – 'מרד קדוש' חדש: התחדשות ציונית-דתית בעולם חברתי משתנה.

יצחק שטרנברג – ילידויות ארצישראליות בפרספקטיבה השוואתית.

אוניברסיטת חיפה

באדי חוסייסי – משטרה ואכיפת חוקק בחברות שסועות: אוריינטציות של הפלסטינים אזרחי ישראל כלפי המשטרה.

אוניברסיטת בר–אילן

חאלד אבו-עסבה – האקלים החברתי בבתי-הספר הערביים והשפעתו על התנהגות אלימה בקרב תלמידים.

עידו ליברמן – הציונות הדתית בדרך לבידוליות

הילה העליון – טיפולי פוריות בראי ההתנסות הנשית: גלי זהות ותקשורת זוגית.

סמדר קניון – תביעות בגין רשלנות רפואית.

שרון קמין – תפיסות ריגשיות רווחות בקרב זוגות הורים ישראלים, המגדירים עצמם כשוויוניים.

אור גיא – ניתוח רב שלבי: השפעת הון חברתי והסטטוס הסוציו-אקונומי על תחושת הרווחה של בני נוער בישראל.

משה לוי – שדה הימורים בישראל: בין רציונליות ערכית לרציונליות אינסטרומנטלית.

שירלי הרינג – הרפואה בעידן אוטוסטרדת המידע: מחשוב תיק החולה במערכת הבריאות הישראלית.

ליאת קורן – תופעת עישון נרגילה בקרב מתבגרים.

אוניברסיטת בן-גוריון

עדנה אהרונסון – העצמת נשים מוכות ככלי למניעת אלימות כלפיהן.

טל ליטבק-הירש – תהליכים של התפתחות ושינוי בהבנית זהות: תגוהות לדילמות בקרב צעירים בישראל. 

*** הערות: בגיליון הקודם (מאי 2005) הוצג מאמרן של ד"ר אורלי בנימין ודפנה רובינשטיין. דפנה רובינשטיין הוצגה בטעות כבעלת תואר דוקטור.