קול קורא להצגת עבודות


 
 

הכנס ה – 37 של האגודה הסוציולוגית הישראלית

יתקיים ב- 23 – 22 בפברואר 2006 באירוחה של אוניברסיטת בר אילן

נושא הכנס:

אתיקה, סוציולוגיה, פוליטיקה

להלן רשימה ראשונית של נושאי המושבים המקצועיים ושמות מרכזי המושבים:

שם המושב

 

יו"ר המושב כתובת מייל של יו"ר המושב
סוציולוגיה של עיסוקים ומקצועות אסף דר

 

darr@soc.haifa.ac.il
חינוך והשכלה חנה איילון ayalon@post.tau.ac.il
סוציולוגיה של צריכה טלי כץ – גרו tkatz@soc.haifa.ac.il
עירוניות וסגנון חיים יונה גינזבורג ginsby@mail.biu.ac.il
מגדר משפחה ועבודה דפנה האקר dafna@danenergy.com
מגדר והחברה הפלסטינית
מאנר חאסן
manarh@mada-research.org
סוציולוגיה פוליטית שרית הלמן sarith@bgu.ac.il
סוציולוגיה של ארגונים ויזמות רונית יצחקי

 

yitshr@mail.biu.ac.il
דמוגרפיה עוזי רבהון rebhun@h2.hum.huji.ac.il
תפיסות ריבוד ומבני הצדקה להיררכיות חברתיות ניסים מזרחי

 

nissimm@post.tau.ac.il
 ריבוי זהויות זלי גורביץ mszali@mscc.huji.ac.il
אתיקה, טכנולוגיה וגוף סיגל גולדין sgooldin@soc.haifa.ac.il
תרבות, ערכים ואתיקה אווה אילוז illouz@mscc.huji.ac.il
מחקר פעולה: פעולה פוליטית ויקטור פרידמן

 

victorf@yvc.ac.il
מוסר , רב תרבותיות ומאבק תרבותי שלומי רזניק

 

reznik@mail.biu.ac.il
סוציולוגיה של הכלכלה יובל יונאי yyonay@soc.haifa.ac.il
סוציולוגיה של הרגשות אווה אילוז illouz@mscc.huji.ac.il
 אינטימיות, תרבות, מוסר סשה וייטמן sashaw@post.tau.ac.il
האתיקה של הדת ואתיקה כדת אפרים תבורי

 

tabore@mail.biu.ac.il
סביבה וחברה טלי כץ-גרו tkatz@soc.haifa.ac.il
המפגש המחודש בין מוסר לסוציולוגיה אדריאנה קמפ

 

akemp@post.tau.ac.il
 אתיקה מקצועית רן לחמן rlachman@colman.ac.il
זכויות אדם ניצה ברקוביץ nberko@bgu.ac.il
שינויים במדינת הרווחה סילביה ביז'אווי ibii@netvision.net.il
 חברה, תקשורת ומנהיגות דן כספי danca@bgu.ac.il
 בריאות וחולי גיורא קפלן giorak@gertner.health.gov.il
 מיליטריזם, אינתיפאדה ואתיקה אורי בן אליעזר uriben@soc.haifa.ac.il
 צבא וחברה זאב לרר והדס בן אליהו Lehrer_z@netzer.org.il
מיניות דלילה אמיר msmamir@mscc.huji.ac.il
 זקנה והזדקנות טובה גמליאל gamliet@mail.biu.ac.il
סוציולוגיה של המרחב גילי ברוך ronigili@urim.org.il
הפוליטיקה של אי שוויון זאב רוזנהק msrosenz@mscc.huji.ac.il
תיירות נתי אוריאלי Urielyn@bgumail.bgu.ac.il
סטייה נחמן בן יהודה msnahman@mscc.huji.ac.il

***  המעונינים בארגון מושבים נוספים בנושאים אחרים מוזמנים להציע נושא למושב עד ה- 15.11.2005. ולהודיע על כך למזכירת האגודה, יאנה זאיקה (zaimi@zahav.net.il)

* המעונינים להציג עבודות באחד המושבים המקצועיים שרשומים לעיל מתבקשים לשלוח את נושא ההרצאה ותקציר עד ה- 30.11.05 לשתי כתובות:

1 – לראש המושב המופיע ברשימה.

2 – למזכירת האגודה הסוציולוגית (zaimi@zahav.net.il).

* ניתן להציג עבודות גם אם הן אינן קשורות למושבים המקצועיים הספציפיים שפורסמו לעיל. המעונינים מתבקשים לשלוח את נושא העבודה ותקצירה למזכירת האגודה יאנה זאיקה zaimi@zahav.net.il)) ולמרכזת הועדה המארגנת עינת לביא  (laveinat@netvision.net.il)על מנת לשבצם במושבים מקצועיים אחרים, אשר יורכבו מכלל ההצעות שיתקבלו. את ההצעות יש להגיש עד ה- 30.11.05

* המשתתפים במושבים מקצועיים ויושבי ראש המושבים חייבים להירשם לכנס. על מועד ההרשמה תתפרסם הודעה נפרדת.