מענקי מחקר


 
 

הקרן הלאומית למדע – מענקי מחקר לסוציולוגים

סך כל ההקצבות למענקים לשנת תשס"א הסתכמו ב-  42,070,000$.  מתוכם הוקצבו כ- 12 מיליון דולר למענקי מחקר חדשים וציוד מדעי (לשנה הראשונה).  בתחום מדעי הרוח והחברה הוענקו 65 מענקי מחקר חדשים כאשר המענק השנתי הממוצע בתחום זה עומד על 23,965$.

 

מענקי מחקר 2000-2001:

 

רז אביעד (אוניברסיטת בן-גוריון)

השלכות חברתיות ואתיות של הגנטיקה החדשה: המיפגש בין קהילה ורפואה בשבט בדואי

2000 / שלוש שנים / 32,806$ למחקר 4,500$ לציוד

 

רמניק לריסה (אוניברסיטת בר-אילן)

העליה הרוסית של שנות ה- ‎90 בישראל: המגמות הטראנס-לאומיות ובדלנות תרבותית

2000 / שנתיים / 24,035$

 

 

האגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך מענקי מחקר לסוציולוגים

 

מענקי מחקר לאנשי סגל באוניברסיטאות בדרגת מרצה:

 

מש גוסטבו (אוניברסיטת חיפה)

תלמוד אילן (אוניברסיטת חיפה)

אופיין של רשתות חבתריות הנתמכות על ידי מחשב בקרב בני נוער בישראל

2000 / שנתיים / 25,000$

 

לוין-אפשטיין נח (אוניברסיטת תל-אביב)

הלגיטימציה של אי שוויון: ריבוד חברתי ועמדות ביחס לצדק הקצאתי

2000 / שנתיים / 24,750$

 

מענקי מחקר לדוקטורנטים:

 

אדלר אירית (אוניברסיטת תל-אביב)

מדינת הרווחה כגורם בכנון ריבוד חברתי: המקרה של מדיניות הדיור בישראל.

2000 / שנה / 5,600$

 

מענקי כתיבה לדוקטורנטים:

 

אמית קארין (אוניברסיטת תל-אביב)

מזרחים לעומת אשכנזים: החלוקה האתנית הדיכוטומית והצלחתם של בני הדור השני בשוק העבודה הישראלי.

2000 / שנה / 14,400$

 

תורג'מן-גולדשמידט אורלי (האוניברסיטה העברית)

להיעשות סוטה: הבניית המציאות של עברייני מחשב (האקרים, קרקרים ואחרים).

2000 / שנה / 14,400$

דוקטורנטים 1999-2000

 

 

בשנה האקדמאית האחרונה סיימו את לימודי הדוקטוראט:

 

ד"ר אדום שרה (אוניברסיטת בר-אילן)

נושא עבודת הדוקטור: הערכת אפקטיביות של הפעלת מערכות שינויים מתוכננות במפעלי תעשיה בקיבוצים ואיתור גורמים להצלחתה

 

ד"ר גאנם-מחאג'נה אנתהאל (האוניברסיטה העברית)

נושא עבודת הדוקטור: דפוסי הבניית תפיסת האוניברסיטה בקרב סטודנטים פלסטינים.

 

ד"ר גרוס רויטל (אוניברסיטת בר-אילן)

נושא עבודת הדוקטור: הסתגלות של ארגונים לסביבה משתנה: חקר ארוע על תגובות של קופ"ח בישראל לחוק בטוח בריאות ממלכתי

 

ד"ר טופל מנחם (אוניברסיטת תל-אביב)

נושא עבודת הדוקטור: טכנוקרטים כסוכני שוויוניות.

 

ד"ר טרכטנברג גרסיאלה  (אוניברסיטת תל-אביב)

נושא עבודת הדוקטור: בין לאומיות לאמנות: ניתוח סוציולוגי – היסטורי של בינוי שדה האמנות הישראלי בתקופת היישוב ובראשית שנות המדינה.

 

ד"ר ימי צבי (אוניברסיטת חיפה)

נושא עבודת הדוקטור: מוסדות בתהליכי שינוי – בתי ספר במעבר מסביבה מוסדית לסביבה תחרותית כלכלית.

 

ד"ר מירון אורלי (אוניברסיטת בר-אילן)

נושא עבודת הדוקטור: הקהילה יהודית של סלוניקי 1881-1936: מיעוט "אנשי-הביניים" בתהליך של התאגדות פריפראלית לכלכלה העולמית הקפיטליסטית.

 

ד"ר מש רוני (אוניברסיטת בר-אילן)

נושא עבודת הדוקטור: דפוסי התהנגות ארגונית בחברות מפורטות כפונקציה של האידיאולוגיה הרציונלית-תכליתית: מחקר משווה

 

ד"ר פדלון ג'ודי  (אוניברסיטת תל-אביב)

נושא עבודת הדוקטור: מאלטרנטיבה להשלמה: ביות הרפואה הבלתי קונבנציונלית בישראל.

 

ד"ר שרעבי רחל (אוניברסיטת בר-אילן)

נושא עבודת הדוקטור: סינקרטיזם והסתגלות – השפעת אידיאולוגיה סוציאליסטית קבוצה מסורתית: המקרה של עולי תימן במושב העובדים אלישיב 1933-1950

 

 

 

רשת לדוקטורנטים

בימים אלו נחנכה מערכת List-server  חדשה להעברת מידע והחלפת דעות בקרב הדוקטורנטים.

דואר אלקטרוני:

Il-sociology-phd@post.tau.ac.il

ספרי סוציולוגיה חדשים 1999-2000

"צפוניים": על מעמד בינוני בישראל

בירנבאום-כרמלי דפנה

ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, 2000

החיבור של דפנה בירנבאום-כרמלי עוסק בחיי הבורגנות הישראלית החילונית המצויה.  החוקרת מתבססת על עבודת שדה ברמת אביב ג' שנערכה מתחילת שנות התשעים.

זיכרון במחלוקת: מיתוס, לאומיות ודמוקרטיה עיונים בעקבות רצח רבין

לב גרינברג (עורך)

אוניברסיטת בן-גוריון: הוצאת מכון המפרי למחקר חברתי

קובץ המאמרים הכלולים באנתולוגיה, עוסק בבחינתם מחדש של המושגים מיתוס, לאומיות, ודמוקרטיה דרך האירוע של רצח רבין.  קבוצת הכותבים כוללת, בין השאר, את מיכאל פייגה וורד ויניצקי-סרוסי.

מיניות ומגדר בחינוך

שמחה שלסקי  (עורך)

תל אביב: הוצאת רמות – אוניברסיטת תל אביב, 2000

תשע העבודות שכונסו בספר בוחנות תהליכי חינוך שונים המעצבים, באמצעות תוכניות לימודים ודרכי התייחסות של מחנכים, הבדלי מגדר וזהות מינית של צעירים ומבוגרים, תהליכי התבחנות  מגדרית של תפקידים במערכת החינוך והבדלים בתפיסות מגדר של צעירים; כל אלה כפי שהם באים לידי ביטוי במגזרים שונים של מערכת החינוך הישראלית ותוך השענות על ממצאי מחקרים ותיאוריות עכשוויות.

The Seam line: Arab workers and Jewish managers in the Israel Textile Industry

By Israel Drori

Stanford University Press, 2000.

עבודה אתנוגרפית המתארת ומנתחת את יחסי העבודה בין פועלות טקסטיל ערביות ודרוזיות בגליל למנהלי העבודה היהודים שלהן במפעלים שבבעלות תאגידים בינלאומיים.

Fundamentalism, Sectarianism, and Revolution : The Jacobin Dimension of Modernity. 

Shmuel N. Eisenstadt

Cambridge Cultural Social Studies, 2000.

ניתוח הסטורי ותרבותי משווה של תנועות פנדמנטליסטיות ופרוטו-פנדמנטליסטיות.  מטרת הניתוח היא להציע תשתית תיאורטית להבנת ההתעוררות הגלובלית העכשווית של פונדמנטליזם.  הספר נשען על עבודות קודמות העוסקות ב"תרבויות הציר" בפרה-מודרניות.

The Military and Militarism in Israeli Society.

Edna Lomsky-Feder and Eyal Ben-Ari (eds)

State University of New York Press, 2000.

אחד עשר מאמרים מתחומים שונים במדעי הרוח והחברה העוסקים בהבנייה התרבותית של מיליטריזם בישראל.  בספר מאמרים אודות תפקידו הסימבולי של מצעד יום העצמאות, של הנחלת יום הזכרון בבתי ספר, ותפקידו של הערבי כ"אחר".  מאמרים נוספים עוסקים בקשר שבין ג'נדר ותודעה לאומית ובהשפעתו של המיליטריזם על הזכרון והחוויה הפרטית של יחידים בחברה הישראלית.

The Assassination of Yitchak Rabin

Yoram Peri (ed)

Stanford University Press, 2000.

קובץ מאמרים העוסקים בהשלכותיו החברתיות של רצח רבין ובתנאים ההיסטוריים והפוליטיים שקדמו לו.  הספר כולל מאמרים של חוקרים מתחומים שונים, ביניהם אפרים יער, גדי יציב, תמר רפפורט, חיים חזן ומג'ד אל חאג'.

The Compassionate Temperament: Care and Cruelty in Modern Society

By Natan Sznaider

Rowman & Littlefield Publishers, 2000.

הטיעון המרכזי בספר הינו כי המודרניות יצרה מצע לטיפוח חמלה.  סוציולוגים רבים מניחים כי המודרניות שוחקת מחויבויות מוסריות, אך אינם ערים לאופן בו היא מייצרת מחויבויות הספר מתמודד עם מחויבויות מטיפוס חדש.

Hurdles In the Halls of Science

By Nina Toren

Lexington Books, 2000.

המחברת מנתחת שלושה גורמים מרכזיים אשר לוכדים את טבע נסיונן של חוקרות באקדמיה ומעצבים את מסלולן: סטריאוטיפים מגדריים, מספרן של הנשים ואפליה. את  ממצאיה, אשר מתבססים על מחקר מקיף שנערך בקרב נשים באוניברסיטאות בישראל, משווה תורן למצבן של חוקרות ברחבי העולם.

Roots and Routes: Ethnicity and Migration in Global Perspective

Shalva Weil

Hebrew University: Magnes, 1999.

קובץ מאמרים העוסקים בזיקה שבין הגירה, זהות, ותהליכים גלובליים.  בספר מספר מאמרים סוציולוגיים מובהקים, ביניהם מאמרם של אלעזר לשם ומשה ליסק אודות הקהילה הרוסית בישראל ומאמרה של יהודית שובל המנתח את החברה הישראלית בהקשר הגירה פוסט-תעשייתית.

חברי האגודה המעוניינים לקבל את הפרסום "היהדות הרפורמית בישראל: הישגים וסיכויים" מאת אפרים תבורי, מוזמנים לפנות למרכז ארגוב, טל. 03-531-8958 או לדואר אלקט. Cohenst@mail.biu.ac.il

  • v הרשימה מבוססת על הודעות פרסום שנשלחו למערכת. המערכת עשתה מאמץ לכלול ספרים נוספים שהובאו לידיעתה, אך אין ברשימה זו משום רשימה ממצה.  המערכת מזמינה את חברי האגודה להודיע לה אודות ספרים חדשים לכתובת: issta@post.tau.ac.il