מהנעשה באגודה


 
 

אתר האגודה

בימים אלו נחנך אתר האגודה הסוציולוגית הישראלית באינטרנט.  חברי האגודה, כמו גם יתר המבקרים באתר, יוכלו למצוא בו מידע אודות האגודה, ממלאי התפקידים והפעילות השוטפת בוועדות האגודה ובסקציות.  בנוסף למידע אודות פעילות האגודה בהווה הוקדש באתר מקום גם ליושבי ראש האגודה משנת היווסדה בשנת 1967 עד לימים אלו.

הפעילות השוטפת של האגודה מתרכזת סביב הכנס השנתי, כנסים וימי עיון נוספים, ובעבודתן של שתי ועדות העוסקות במונחי סוציולוגיה בעברית ובהסמכת סוציולוגים יישומיים.  באתר ניתן למצוא רשימה מלאה של מונחים סוציולוגיים אשר עלו לדיון בישיבות הועדה והוצעו להם מונחים מתאימים בעברית.  בנוסף, קיים באתר פירוט של דרישות ההסמכה ורשימה של סוציולוגים יישומיים לפי תחומי מומחיותם.

מעבר למידע אודות האגודה והפעילויות השוטפות אשר מדווחות על ידי מזכירות האגודה, האתר מציע גם מקום לשני תחומים נוספים הדורשים היענות מצד חברי האגודה.  המקום הראשון נקרא "מחקר ודיון" ומיועד לאפשר עיון במחקרים, מאמרים וקטעי פובליציסטיקה פרי עטם של חברי האגודה; ולעודד דיון בתהליכים המתרחשים כאן ועכשיו.  המעונינים לקחת חלק מוזמנים לשלוח חומרים למזכירות האגודה.  תחום נוסף מיועד לשרת את אלו העוסקים במלאכת לימוד הסוציולוגיה ומופיע תחת השם "קורסים".  כאן מופיעים סילבוסים של קורסים בסוציולוגיה המאפשרים ללמוד ולהתעדכן מהתוכן ומהאופן בו מועברים קורסים בתחומים שונים בסוציולוגיה.  גם כאן נשמח לקבל פירוט של סילבוסים במגוון של קורסים המועברים על ידי מרצים שונים.

באתר ניתן למצוא גם גיליונות של מידעון האגודה אשר פורסמו מיוני 2000 ואילך.  כמו כן, האתר מציע רשימה של קישורים לאתרים של מוסדות ציבוריים ומאגרי מידע, מכוני מחקר, מחלקות לסוציולוגיה ואגודות סוציולוגיות אחרות.

כתובת האתר:

http://spirit.tau.ac.il/iss

פרסומי מרכז אדווה לחקר החברה בישראל – סדרת אוגדנים חדשה

מרכז אדווה הוא מכון בלתי תלוי לחקר החברה בישראל ולקידום רעיון השוויון המתמקד בניתוח מדיניות חברתית ובניתוח תקציב המדינה.  סדרת אוגדנים זו מציעה לראשונה הסתכלות ביקורתית, מפורטת ומרוכזת על היבטים שונים של אי שוויון בחברה הישראלית.

בין החוקרים: איימי אבגר, ירון יחזקאל, חאתם כנעאנה, יוברט לו-יון, שלמה סבירסקי, ברברה סבירסקי, אתי קונור, רחל קלוש, חליל רינאוי.

פרטים נוספים:

מרכז אדוה, ת.ד. 36529, תל-אביב 61364

טל' 5608871-03; פקס 5602205-03

 הצעות עבודה

משרה פנויה בחוג למדיניות החינוך וארגונו, אוניברסיטת תל-אביב

החוג למדיניות החינוך וארגונו, בביה"ס לחינוך, מחפש חבר סגל בכיר בתחום מנהל החינוך (אפשרי שילוב עם תחום הסוציולוגיה של החינוך).  המשרה המוצעת היא תקנית בדרגת מרצה או דרגה גבוהה יותר.  במקרים יוצאי דופן ניתן יהי לשקול מועמד בשלבי סיום הדוקטוראנט.

תחילת ההעסקה: 1 באוקטובר 2001.

תאור התפקיד: הוראה והנחייה של תלמידי תואר שני בחוג למדיניות החינוך וארגונו.  הוראת שיעורים בתחום מנהל החינוך במסגרת תכנית התואר הראשון בחוג.  קידום הפעילות המחקרית בתחום מנהל החינוך, תוך שיתוף פעולה עם מגמות לתואר שני בחוג למדיניות החינוך וארגונו ובחוגים אחרים בבית הספר לחינוך.

דרישות התפקיד: תואר ד"ר (Ph.D או Ed.D) בתחום מנהל החינוך או במדעי החברה.  על המועמד/ת להיות בעל ניסיון בהוראה ובמחקר במסגרות אוניברסיטאיות.  רצוי ניסיון בהנחיית עבודות מחקר של תלמידים לתואר שני ושלישי.

על המועמד/ת לשלוח קורות חיים, רשימת פרסומים, עותקים של הפרסומים האחרונים, וכן, שמות וכתובות של שלושה ממליצים.

המעוניינים יפנו אל: פרופ' מלכה מרגלית

ראש ביה"ס לחינוך

אוניברסיטת תל-אביב

ת.ד. 39040, רמת אביב,

תל-אביב 69978

מועד אחרון להגשת מועמדות: 31.1.2001

משרה אקדמית פנויה בסוציולוגיה, אוניברסיטת חיפה

החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה מחפש מועמדים לאיוש משרה אקדמית מלאה בסוציולוגיה. עדיפות תינתן למועמד/ת המתמחה באחד מתחומי ההתמחות הבאים:

סוציולוגיה של תרבות וזהות (כולל מגדר ואתניות).

סוציולוגיה ארגונית  (כולל סוציולוגיה של העבודה

ועיסוקים).

מחקר חברתי שימושי (מתודולוגיה ופרקטיקה).

החוג ישקול גם מועמדים מתאימים המתמחים בתחומים אחרים בסוציולוגיה.

מועמדים בעלי תואר שלישי מוזמנים להפנות את הצעותיהם בצירוף קורות חיים, רשימת פרסומים, תוכניות מחקר והוראה בתחומי התעניינותם, וכן שמות של שלושה ממליצים.

נא לשלוח פניות בכתב אל פרופ' יצחק סמואל, ראש החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 31905.