ללמד סוציולוגיה: פאניקה מוסרית


 
 

פאניקה מוסרית מאופיינת על ידי התחושה, המשותפת למספר משמעותי של בני אדם בחברה נתונה, כי חורשי-רעות מאיימים על החברה ועל הסדר המוסרי כתוצאה מדרכי פעולתם, ולכן יש לעשות משהו לגביהם ולגבי התנהגותם (Goode & Ben-Yehuda 1994).   ניתוח פאניקה מוסרית שייך, בדרך כלל, למסגרת חקר ה"סטיה החברתית".  עם זאת, אין מניעה להחיל מושג זה על מכלול של תגובות חברתיות למצבי איום או למצבים הנתפסים כמאיימים.  להלן מספר המלצות לקריאה:

 • Beck, U. (1992) Risk Society: Towards a New Modernity. Sage.
 • Becker, Howard (1963) Outsiders. Free Press.
 • Ben-Yehuda, Nachman (1993) The Politics and Morality of Deviance: Moral Panics, Drug Abuse, Deviant Science, and Reversed Discrimantion. State University of New York Press.
 • Cohen, Stanley (1972) Folk Devils and Moral Panics. Macgibbon & Kee.
 • Furedi, Frank (1994) “A Plague of Moral Panics,” Living Marxism, 73.
 • Goode Erich and Ben-Yehuda Nachman (1994) Moral Panics: The Social Construction of Deviance.
 • Gusfield, Joseph (1990) Symbolic Crusade: Status Politics and the American Temparence Movement. University of Illinois Press.
 • McRobbie A., & Thornton S. (1995) “Rethinking Moral Panic for Multi-Mediated Social Worlds,” British Journal of Sociology, 46, 559.
 • Saldahana, Arun et. Al. “Fear and Loathing in Goa,” unesco.org/courier
 • Sung, Connie “Party Scene, Drug Connections: Nothing New to rave About,” usc.edu
 • Thompsn, Kenneth (1998) Moral Panics.
 • Watney, Simon (1994) "AIDS, Moral Panic Theory, and Homophobia," in: Practices of Freedom: Selected Writings on HIV/AIDS. Duke University Press.