מהנעשה באגודה


 
 

בתקופה זו לפני שנה היינו בעיצומן של הכנות לקראת הכנס השנתי שהתקיים במלון היאט בירושלים. אינתיפאדת אל-אקצא היתה בת למעלה מחודשיים, הארועים הקשים של אוקטובר, בהם נהרגו שלושה עשר ערבים אזרחי המדינה, היו עוד טריים, ומשבר הכלכלה החדשה כבר הופיע. על רקע התקוות הגדולות של ראשית שנת 2000, התפתחויות אלה תפסו רבים מאתנו בהפתעה ובלתי מוכנים לשבר על ביטוייו השונים. באו התקפת הטרור בארה"ב, המלחמה המתפתחת באפגניסטן, החרפת העימות עם הפלשתינים, משבר האמון ההולך ומחריף בין האוכלוסייה היהודית והערבית בישראל, ומיתון כלכלי חריף כדי להזכיר לנו שגם כאשר המצב נראה נואש הוא יכול להידרדר ולהחמיר אף יותר.

אנו שוב מתכוננים לכנס השנתי אשר יתארח השנה באוניברסיטת חיפה. הועדה המארגנת בראשות אילן תלמוד בחרה בכותרת "זהויות ואי נחת בחברה שסועה" כתימה מארגנת לכנס. נראה שבחירה זו קולעת במיוחד כציר לדיון על החברה הישראלית בימים אלה. זה כמה שנים ששאלת אופייה המשתנה של החברה הישראלית מעסיק סוציולוגים באופן אינטנסיבי והנושא נמצא במוקד הדיון הציבורי. נדמה לפעמים שאנו במרוץ לאיתור 'חלקיק מלכד' העשוי לשמש כנקודת התייחסות משותפת (משהו דמוי קוטב מצפוני) לאלה המבטאים מאוויים לאומיים, תרבותיים, וחברתיים שונים ואף מנוגדים. לא אמנה כאן את מגוון השסעים או את ריבוי ביטויי ההדרה והניכור ואת הפערים המתעצמים בין שכבות שונות של האוכלוסייה. אומר רק שהתפתחויות אלה הבליטו את החשיבות הרבה ואף הדחיפות של הצגת הניתוח הסוציולוגי בפני שכבות רחבות ככל האפשר של החברה הישראלית. יש העושים זאת בפרסום עבודות המחקר שלהם ובהרצאות שהם נותנים, אחרים (אולי מעטים מידי) עושים זאת באמצעי תקשורת המונים על סוגיה ובפורומים ציבוריים. אך אין במה מתאימה יותר לעשות זאת באופן קולקטיבי ומשפיע מזו של הכנס הסוציולוגי.

בשנה שעברה הושקע מאמץ להביא את הסטודנטים לתארים מתקדמים לכנס השנתי.  זה נעשה באמצעות פרסום הכנס בקרב הסטודנטים, פעילות מיוחדת כמו המושב שאורגן עבור דוקטורנטים, ובעיקר בעזרת שיתוף פעולה מבורך בין החוגים השונים לאגודה שאפשר סבסוד ההרשמה של סטודנטים. פעולות אלה הניבו השתתפות מרשימה של סטודנטים ואלה שנכחו בכנס חוו את הרוח הצעירה והדינמית שאפפה את הדיונים, כמו גם את המסדרונות. ברצוננו להמשיך בפעילות זו השנה. הכוונה של מהלך זה היא לקרב את הסטודנטים, עמיתינו לעתיד, לפעילויות של האגודה. עם זאת, אין הכוונה להפוך את הכנס השנתי של האגודה לכנס סטודנטים. דווקא המפגש והשילוב שהכנס מאפשר, בין סטודנטים ומורים, בין סוציולוגים ותיקים ומתחילים, סוציולוגים היושבים באקדמיה ואלה המיישמים סוציולוגיה בפעילותם היומיומית, הוא מה שהופך אותו לאירוע מפרה ומרגש. אני פונה על כן לעמיתי לעשות כבר עתה תכניות להשתתף בכנס, לא להמתין עד הרגע האחרון אלא ליצור כבר עתה קשר עם יו"ר של מושב המתאים לעבודתכם. גם אם אין בכוונתכם להציג בכנס עבודה משלכם, אנא בואו לתרום את חלקכם במושבים במליאות ואף במסדרונות.

בברכה, נח לוין-אפשטיין