הופיע: סוציולוגיה ישראלית כרך ג' גיליון 2 תשס"א 2001


 
 

הופיע: סוציולוגיה ישראלית כרך ג' גיליון 2 תשס"א 2001

בגליון:

גליה סעדה-אופיר על: בין "ישראליות" ל"מזרחיות":

הכלאות מוסיקליות מן העיר שדרות

כנס על: תהליכי פיוס

רוחאנה על: פיוס בסכסוך לאומי מתמשך: זהות וכוח במקרה הישראלי-פלשתיני

ברזילי על: פיוס בין קהילות: גישה של זכויות האדם

ג'מאל על: הכרה-הדדית והטראנספורמציה של קונפליקטים: היבטים תאורטיים

בילסקי על: העלמה והמוות: בית המשפט ותהליכי פיוס

מרקס על: שאלת הפיצויים לפליטים הפלשתיניים

רוזין על: פיוס פוליטי בין ישראל והפלשתינים –

האספקט הכלכלי

דיון

אילוז על: מדוע לימודי התרבות חיוניים לתיאוריה של צדק

קלדרון וכ"ץ: תגובות

ביקורות ספרים