דוקטורנטים 2000-2001


 
 
 • לאופר אביטל ( בר אילן)

"מודל חברתי התנהגותי להבנת מעורבות באלימות בני נוער בישראל"

 • שלום נירה (בר אילן)

"השינויים האסטרטגיים בבתי החולים הציבוריים בעקבות הרפורמה במערכת הבריאות בישראל"

 • עזרא קופלוביץ' (ירושלים)

"שינוי גבולות הסמכות הדתית – מחקר היסטורי משווה על תפקיד התנועות הדתיות במאבק בין יהודים בישראל ובארצות-הברית"

 • שלי שנהב-קלר (ירושלים)

" 'מבט אחורה לעתיד' היצג, זיכרון וזהות בבית התפוצות"

 • אורנה ששון-לוי (ירושלים)

"כינון זהויות מגדריות בצבא הישראלי"

 • משה שרעבי (חיפה)

"המשכיות ושינוי במרכזיות העבודה: מחקר אורך בין השנים 1981-1993"

 • מיכל פרנקל (תל-אביב)

"ההסטוריה הנעלמה של היד הנראית: מיסודו של שדה הניהול בישראל"


GIF – הקרן הגרמנית-ישראלית

למחקר ופיתוח מדעיים

 • פרופ' כ"ץ אליהו (ירושלים)
 • פרופ' אריאן אשר (חיפה)

CHANGES IN INDIVIDUAL ATTITUDS AND COLLECTIVE IDENTITIES: THE CAESES OF GERMANY AND ISRAEL, 1949-2001

 • פרופ' שנל יצחק (תל-אביב)

SOCIO-SPATIAL SEGREGATION AND NTEGRATION IN URBAN NEIGHBOURHOODS: THE CASES OF BREMEN AND TEL AVIV

 • פרופ' סמיונוב משה (תל-אביב)

LABOR MIGRATION, MARKET COMPETITION, AND ETNOCENTRISM: GUEST WORKERS IN ISRAEL AND GERMANY

 • ד"ר שכטמן עדנה (בן-גוריון)

פרופ' יצחקי שלמה (ירושלים)

STRATIFICATION: MEASURMENT, TESTING AND AN APPLICATION TO ETHNIC GROUPS IN ISRAEL AND GERMANY

 • פרופ' איזנשטדט שמואל (ירושלים)

COLLECTIVE IDENTITY, DEMOCRACY, PROTEST AND SOCIAL MOVEMENTS


הקרן הלאומית למדע ISF

 אילוז-בן-פורת אווה (תל-אביב)

מזהות לאומית לזהות גלובלית – השורשים התרבותיים והחברתיים של תרבות שינקין.

שנתיים: 18,000$ למחקר; 1,000$ לציוד.

 • מוצפי-הלר פנינה (בן-גוריון)

הבניה של העצמי כאסטרטגיה של התנגדות: אתניות, דתיות ומגדר בקרב נשים מזרחיות בנות המעמד הנמוך.

שנתיים: 30,000$ למחקר; 5,000$ לציוד.

 • סילבר אילנה (בר-אילן)

פילנתרופיה של העליתות בישראל: תרבות נתינה בהתהוות?

שנתיים: 28,000$.

 • שביט זהר, טורי גדעון (תל-אביב)

תכנון מגעים תרבותיים: פונקציות של מגע בין תרבויות והפוליטיקה הכרוה בו; מקרה מבחן: תרגום ספרות ישראלית לצרפתית.

שנתיים: 38,000$ למחקר; 3,000$ לציוד.

 • שי דיאנה (בן-גוריון)

המשגת בריאות הנפש וטיפול עצמי בבריאות הנפש על-פי תפיסותיהם של הדיוטות ומטפלים מקצועיים.

שנה אחת: 20,000$ למחקר; 4,000$ לציוד. 


 

האגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך

ד"ר רזניק שלמה (בר-אילן)

מחתרות יהודיות במדינת ישראל: דיוקן סוציולוגי.

12 ח': 6,720$.

 • הקר דפנה (תל-אביב)

הורות, גירושין ומשפט: ניתוח סוציולוגי של השדה המשפטי.

18 ח': 10,748$.

 • שמעוני ברוך (ירושלים)

על אפשרות לקיומה של תרבות ניהולית גלובאלית: הגלובאלי והלוקאלי במודלים הניהוליים הקוגניטיביים של מנהלים מקומיים באירגונים עיסקיים בינ"ל.

10 ח': 15,000$.