סוציולוגיה יישומית – חניכה


 
 
שם ותחומי עיסוק

 

כתובת טלפונים ו-e-mail
יצחק בן-דוד

קהילה, אזור וסביבה; חינוך ונוער

כפר כורזים 47

חבל כורזים 12391

 

 

 

 

6934948-04

פקס 6930517-04

Ben_dav@netvision.net.il

 

אסתי בן-זיו

ארגונים ועבודה

 

תל מאנה 56

חיפה

8344419-04

6428961-03

 

לאה הגואל

 

בריאות ורווחה

דפוסי התנהגות בריאות והיענות הציבור לבדיקות רפואיות

ייעוץ למרפאות  ולמשפחות חולים

הכנת והפעלת תכניות התערבות

 

מחלקה לרפואת הקהילה,

מרכז רפואי כרמל

מיכל 7

חיפה 34362

 

 

 

  8250265/474-04

פקס 8344358-04

mdlea@tx.technion.ac.il