דבר נשיאת האגודה פרופ' נעמי כרמון


 
 

שלום לעמיתיי באגודה הסוציולוגית הישראלית,

אפתח את דבריי בהבעת הערכה ותודה להנהלה היוצאת של האגודה הסוציולוגית הישראלית ובברכה להנהלה הנכנסת. במיוחד אדגיש את הוקרתנו לפרופ' ויקטור עזריה, שכיהן כנשיא האגודה בשלוש השנים האחרונות והטביע את חותמו על המיגוון והאיכות של פעילויות האגודה ועל המערכת הארגונית המשתכללת שלה. אודה גם לחברים שנתנו בי אמון ובחרו בי לשרת את האגודה ואת חבריה בשלוש השנים הבאות.

כנשיאה מתחילה, ברצוני לחלוק עמכם את תפיסתי שלי ביחס למהותה של הסוציולוגיה ובנוגע למטרותיה ופעולותיה של האגודה הסוציולוגית הישראלית, מתוך כוונה לפתוח ולפתח דיון בנושאים אלה.

הסוציולוגיה הינה אחת מן הדיסציפלינות המרכיבות את מדעי החברה. עיסוקה בהבנת התנהגות חברתית, תהליכים חברתיים ומוסדות חברתיים, כולל השתנותם במשך הזמן, בניתוח אי שיוויון חברתי למיניו ובחקר השוני התרבותי בין קהילות ובתוכן. בנוסף לפן העיוני-מחקרי, יש לסוציולוגיה פן יישומי-פרופסיונלי. יתר על כן, הסוציולוגיה מהווה דיסציפלינת-אם לפרופסיות רבות. כשם שפרופסיות הנדסיות למיניהן: הנדסת בניין, מכונות וכיו"ב, נשענות על פיסיקה, כך פרופסיות מגוונות ניזונות מסוציולוגיה, ביניהן: ניהול, יחסי עבודה, תכנון עירוני ואזורי, חינוך, בריאות בקהילה, עבודה סוציאלית וקהילתית, קרימינולוגיה ועוד.

מטרות האגודה הסוציולוגית הן:

 • לעודד מצויינות במחקר סוציולוגי
 • לקדם ולגוון את הוראת הסוציולוגיה, באקדמיות ובבתי הספר התיכוניים
 • לקדם את ההכרה בסוציולוגיה כדיסציפלינת-אם, באמצעות תכני הוראה ובעזרת פיתוח קשרים בין האגודה הסוציולוגית לבין האגודות של הפרופסיות הניזונות מסוציולוגיה
 • לקדם את מיסוד הסוציולוגיה היישומית כפרופסיה מוכרת
 • לספק שירותים לסוציולוגים הישראלים
 • לקדם את הסוציולוגיה של ישראל, באמצעות מחקר, דיון ופרסום, בעברית ובשפות לעז
 • לתרום לקידום יעדים כלל-חברתיים (צדק, סובלנות ועוד)

 

בעבור מילוי מטרותיה, האגודה מקיימת פעילויות רבות ומגוונות, ביניהן:

 • הכנס השנתי – מפגש הסוציולוגים הישראלים, שבו מוצגות תוצאות של עבודה מדעית ומקצועית ערה ורחבה
 • קבוצות לימוד/ קבוצות עבודה (סקציות) – קבוצות של חוקרים ואנשי מעשה בעלי תחום עניין משותף, הנפגשים לשיתוף בידע והחלפת דעות; בין החוגים הפעילים: דמוגרפיה, הגירה, צבא, בריאות, מגדר ועוד
 • הסמכת סוציולוגים יישומיים – האגודה מנהלת את "פנקס הסוציולוגים" שבו נרשמים "מומחים בסוציולוגיה יישומית", העומדים בדרישות, כפי שנוסחו עבור חמישה תחומי התמחות
 • מידעון האגודה – פעמיים בשנה נשלח לחברים המידעון, הכולל מאמרים קצרים ומדורים קבועים על ספרים חדשים, מענקים ופרסים, סוציולוגיה בעיתונות, דוקטורים חדשים לסוציולוגיה ועוד
 • כתב העת "סוציולוגיה ישראלית" – האגודה שותפה להוצאה לאור של כתב העת; המאמרים המתפרסמים בו, שרובם עוסקים בחברה הישראלית, עוברים רפרנטורה קפדנית; חברי האגודה זכאים לקבל את כתב העת ללא תשלום נוסף
 • ספרי האגודה – אחת לשנתיים-שלוש רואה אור ספר בהוצאה משותפת של האגודה ו- Transaction, המוקדש בכל פעם לנושא אחר; נושא הספר השנים-עשר, העומד לראות אור, הינו דמוגרפיה בישראל
 • קשרי חוץ – טיפוח קשרים עם אגודות למדעי ההתנהגות בארץ, עם אגודות לסוציולוגיה בחו"ל ועם האגודה הסוציולוגית הבינלאומית
 • מיצוב סוציולוגים בצמתים של קבלת החלטות בישראל – האגודה פועלת ליצירת חובה (רצוי חוקית/תקנונית) לשיתופם של סוציולוגים במועצות וועדות ארציות ומקומיות, כנדרש – למשל – במועצה הארצית לתכנון ובנייה
 • אתר אינטרנט – האתר מציג את האגודה ופעילותה וכולל מידע מתעדכן על כנסים רלבנטיים, מלגות ומענקי מחקר, ספרים חדשים ועוד, ראה: http://iss.org.il

אודה לעמיתים שיתנדבו לתרום מן הידע שלהם ומזמנם לקידומן של הפעילויות שנימנו לעיל, ולאלה שיציעו פעילויות נוספות לקידום מטרותינו.

בברכה,

נעמי כרמון.

*הריני מודה לדבי ברנשטיין על שיחתנו בעניינן של הסוגיות הנ"ל ועל תרומותיה לדברים שדלעיל.