ספרי סוציולוגיה חדשים


 
 

הזמן של ה'פוסט': לאומיות והפוליטיקה של הידע בישראל /  אורי רם, תל-אביב: רסלינג, 2006.

הספר  הזמן של ה'פוסט': לאומיות והפוליטיקה של הידע בישראל עוסק בלאומיות היהודית והישראלית במדינת ישראל, בשיח האינטלקטואלי והציבורי המעבד את הלאומיות הזו וכן בזרמים החדשים והביקורתיים אשר ב"זמן של הפוסט" בישראל – שנות ה-90 ואילך – מבקרים את הלאומיות הזאת. הספר דן בשאלות מה וכיצד אנו יודעים על "הלאום שלנו"? כיצד נוצר הידע על ה"אנחנו" הקולקטיבי, מה מקורותיו, תולדותיו ואף הטיותיו של ידע זה? מה הוא מגלה ומה הוא מסתיר? את מי הוא משרת ואת מי הוא מקפח?

פרקי הספר דנים באופן שבו כתיבת ההיסטוריה הדומיננטית "ממציאה" את הישות הלאומית ותולדותיה – "העם היהודי", ובאופן שבו ההיסטוריה החדשה פורמת את הנרטיב ההיסטורי הזה; באופן שבו המחקר הסוציולוגי הממסדי משקף את התפיסה הרווחת של  ישות מגובשת נתונה – "החברה הישראלית", ובאופן שבו הסוציולוגיה הביקורתית מערערת תפיסה זאת; במחלוקת הפילוסופית באקדמיה הישראלית על השאלה האם הידע מבוסס על שיטה מדעית מוחלטת נטולת הקשר, או על שיטה פרשנית ויחסית להקשרה. ולבסוף, הספר עוסק בתרבות הפוליטית בישראל ומתמקד באופן שבו שיח הזהות מגדיר את היחס בין לאום ומדינה ובין קהילה לאזרחות. הספר מספק מעין "מפת דרכים" המבהירה את המחלוקות והויכוחים האקדמיים והציבוריים המתחוללים סביב סוגיות יסוד בישראל.

ד"ר אורי רם הוא מרצה בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן גוריון. ספרו הקודם בהוצאת רסלינג (2005): הגלובליזציה של ישראל: מק'וולרד בתל אביב, ג'יהאד בירושלים.


הישג היסטורי בתמורותיו – ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1910-1990/ אביגייל פז-ישעיהו ויוסף גורני (עורכים), שדה בוקר: מכון בן-גוריון, יד טבנקין, יד יערי והמכון לחקר הציונות, 2006.

אסופה היסטורית וסוציולוגית שבתוכה מופיעים מאמרים של סוציולוגים כמו מנחם טופל ובן-רפאל; יחזקאל דר; יונינה טלמון; בן-רפאל וסשה וויטמן; סילביה פוגל-ביז'אוי; משה שוורץ.

 


ביטחון ותקשורת- דינמיקה של יחסים / עורך: אודי לבל, באר שבע: אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 2006.

ספר הכולל מאמרים המתייחסים לשלל אספקטים של יחסי ביטחון ותקשורת. בין הכותבים מופיעים סוציולוגים פוליטיים, ויזואליים, משפטיים וחברתיים.

 


נשים בדרום: מרחב, פריפריה, מיגדר / הנרייט דהאן כלב, ניצה ינאי, וניצה ברקוביץ (עורכות) באר שבע ותל אביב: מכון בן גוריון וחרגול, 2005.

נשים בדרום הוא קובץ מחקרים המוצגים דרך סוגות הבעה שונות – כתיבה אקדמית, צילום, רישום, ביופואטיקה וראיון – כדי ליצור דו-שיח בינתחומי וכדי לייצר ידע והבנות חדשות על יחסי צפון/דרום, מרכז/פריפריה

 


שיח של שונות: פרופיל סטודנטים ויחסי גומלין בין סטודנטים ערבים ויהודים בקמפוסים אקדמיים / דוידוביץ ניצה, סואן דן, קולן מיכל, אריאל: 

המכללה האקדמית יהודה ושומרון , 2006.

 דו"ח שנערך בשתי מכללות ציבוריות בישראל: אחת, המכללה האקדמית יהודה ושומרון, גדולה ועצמאית עם כ-6,000 סטודנטים בקירוב בשנת תשס"ה, ובהם 111 תלמידים ערבים מן המניין; השנייה, המכללה האקדמית הגליל המערבי, קטנה בהרבה וכפופה לאחריותה האקדמית של אוניברסיטת בר-אילן. מספר תלמידיה עמד בשנת תשס"ה על כ- 2,000 (בכללם תלמידי המכינה הקדם-אקדמית). שיעור הסטודנטים הערבים היה כנגד זאת גבוה מאוד ועמד על 45% בקירוב.

המחקר מבוסס על ניתוח שאלונים שמילאו 459 סטודנטים, 182 הלומדים במכללה האקדמית יו"ש (85 סטודנטים ערבים מתוך 111 הערבים שלמדו בה בשנה זו, ומדגם מזדמן של 97 סטודנטים יהודים) ו-277 הלומדים במכללת הגליל המערבי (מדגם מזדמן של 140 תלמידים ערבים ו-137 תלמידים יהודים).

המחקר בוחן שלוש שטחות הנוגעות למרקם היחסים הבינאישיים בין שתי קבוצות הסטודנטים – היהודים והערבים – ולאקלים המוסד: שיטחת השוויון וההתחשבות בקבוצת המיעוט, כפי שהיא מצטיירת בעיני הסטודנטים; מירקם היחסים החברתיים בין שתי הקבוצות בקמפוסים השונים בעיני הסטודנטים; והחששות המקננים בלב התלמידים הערבים, שמקורם בייחודם כקבוצת מיעוט.

הממצאים מגלים מציאות מורכבת, חיובית בעיקרה. כמה וכמה ממצאים מעניינים עומדים בסתירה להנחות השוררות בציבור ולמציאות בקמפוסים אחרים.

הלקח החשוב העולה מהמחקר הוא, שחרף הבדלי הדת, התרבות והלאום, חרף הבעיות המורכבות של יחסי רוב-מיעוט בישראל וחרף הצל הכבד שמטיל הסכסוך הישראלי-פלשתינאי על היחסים בין יהודים לערבים, שורר בשני הקמפוסים אקלים חיובי ביחסים שבין שתי הקבוצות.


ללמוד פמיניזם: מקראה / דלית באום, דלילה אמיר, רונה ברייר-גארב, יפה ברלוביץ', דבורה גריינימן, שרון הלוי, דינה חרובי, סילביה פוגל-ביז'אוי (עורכות),  תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 2006.

 קובץ מאמרים זה מציג לקוראות ולקוראים בעברית מבחר של כתבים פמיניסטיים הנפרשים על פני כ-200 שנה של הגות ומחשבה פמיניסטיות. רוב הטקסטים שבקובץ כבר הפכו למאמרי יסוד בכל דיון ביקורתי בשאלות של מגדר, חברה ותרבות, ותרגומם לעברית הוא בבחינת הצדעה לכותבות, ותיקות כחדשות, שהעשירו את ארון הספרים הביקורתי והפמיניסטי לדורותיו. בין הכותבות: גלוריה אנזלדואה, ג´ודית באטלר, בל הוקס, אודרי לורד, לורה מאלווי, קתרין מקינון, הלן סיקסו, אדריאן ריץ´ ועוד. המאמרים המתורגמים הכלולים במקראה מכוונים גם להנגיש את ההגות הפמיניסטית על גווניה לסטודנטים ולציבור הרחב.

 


בין לאומיות לאמנות: כינון שדה האמנות הישראלי בתקופת היישוב ובראשית שנות המדינה/ גרסיאלה טרכטנברג, ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים והוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, 2006.

בספר מוצגת היווצרותו של שדה האמנות הפלסטית בישראל על רקע התהליכים הפוליטיים של בניית האומה. במוקד הספר שתי שאלות: אילו תנאים היסטוריים-חברתיים אפשרו לתביעה האמנותית ולתביעה הפוליטית להתקיים זו בצד זו? מה היו נקודות ההשקה בין תחומי העשייה בחברה הישראלית באותם ימים? המחברת בונה את ההסבר מנקודת ראות בין-תחומית תוך הצלבת הסוציולוגיה עם תולדות האמנות.

לקורא מתברר שבפרויקט הלאומי פועלת מקהלה רבת קולות. התביעה האמנותית לאוניברסליות ולאוטונומיה אמנותית, שלכאורה הייתה לא לאומית או לאומית קלושה, קוטפת את פרי הישגיו של הפרויקט הלאומי.  כמו-כן, הספר זכה לפרס "מרדכי איש שלום" של יד בן צבי (ירושלים). הפרס הוענק בתאריך 27 באפריל האחרון.

 


זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית / תמיר שורק, ירושלים: האניברסיטה העברית בירושלים והוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, 2006.

מדוע זוכים הערבים בישראל להצלחה דווקא בכדורגל? לאלו כיוונים פוליטיים עשוי ייצוג זה להוביל? האם הכדורגל הוא חלוץ המבשר שוויון עתידי בין יהודים לערבים, או שמא הוא בבחינת משכך כאבים שאינו אלא תחליף למדיניות שוויונית? האם ההתעצמות בזירת הכדורגל מחזקת תחושות של גאווה לאומית פלסטינית, או שמא הכדורגל אינו אלא תחליף לשאיפות לאומיות? מהי תרומתו של הכדורגל לעיצובן של זהויות מגדריות, מקומיות ודתיות בקרב המיעוט הערבי-פלסטיני בישראל?

שאלות אלו נידונות בספר, שחושף בממצאיו – המתבססים על מחקר היסטורי, עבודה אתנוגרפית, ראיונות, וניתוח עיתונות וסקרים – עד כמה זירת הספורט, התמימה כביכול, משמשת כזירת קרב פוליטית לכל דבר.

 


המנהלים החדשים: הקיבוץ על דרך אחרת / מנחם טופל, שדה בוקר: מכון בן-גוריון, 2005.

הניהול הטכנוקרטי של מומחים מקצועיים אשר הולך ונעשה דומיננטי בקצב גובר באדמיניסטרציות הממשלתיות, בארגונים ציבוריים ובקורפורציות הכלכליות הגדולות חודר בשנים האחרונות גם לפירמות וארגונים קטנים יותר ולקהילות ופרויקטים מקומיים, בעיקר לאלה הנמצאים במצב משבר. החשיבה הניהולית החדשה אינה מצמצמת את גבולותיה למרחב המקצועי הטהור, אלא היא בעלת השפעה מרחיקת לכת על שינוי דפוסי החיים של האזרחים, העובדים או החברים בחברות המנוהלות ועל שינוי חלוקת הכוח והתגמולים ביניהם.

המחקר המדווח בספר זה בודק בשיטות מגוונות את מקומם של מומחי הניהול בטרנספורמציה שהקיבוץ עובר בתקופתנו, לאחר שהוא מציג לפנינו את הרקע המדעי וההיסטורי לפרשנותו. מסקנותיו תורמות להבנת התפתחויות בחברה הקיבוצית ומאירות תופעות מוכרות בתחומים רבים אחרים בחברה הישראלית ובעולם בכלל כיום. האם מסקנות אלו יצליחו להפיג את הדאגה שמעוררת חברה טכנוקרטית, או שמא הן יוסיפו עליו דווקא?

ד"ר מנחם טופל, בוגר אוניברסיטת תל אביב בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ומרצה במכללות האקדמיות אשקלון וספיר, מרכז את תחום המחקר במדעי החברה ביד טבנקין, המרכז המחקרי והרעיוני של התנועה הקיבוצית המאוחדת. מחקריו מוקדשים בעיקר לחקר הקיבוץ ומבנה הכוח בו.

 


Jewry Between Tradition and Secularization: Europe and Israel Compared / Eliezer Ben-Rafael, Thomas Gergely and Yossef Gorny (eds.), Boston and Leyden: Brill, 2006.

 פרקי הספר הזה דנים בפרקטיקות של יהודי אירופה בפרספקטיבה השוואתית עם יהודי ישראל. השאלות שבמרכז הספר הן: האם הקיבוצים הגדולים הללו של יהודים עדיין נושאים בזהות קולקטיבית יהודית זהה? והאם הם עדיין עם אחד? אלו שאלות שעולות באופן טבעי כאשר מעמידים זה ליד זה חסידים מסטמר באנטוורפן, פרופסור בסורבון ממוצא יהודי, יהודי תימני בראש העין, קיבוצניק בגליל או יהודי רוסי בנובוסיבירסק. האם קיימת עדיין התייחסות משמעותית של יהודים אלה זה לזה? הניתוח מראה שהזהות היהודית יכולה ללבוש פנים שונות ורבות ושיש להעמיק בעיון במבני העומק על מנת לתפוס את הפסיפס המופיע על פני השטח.

 


Selling Technology: The Changing Shape of Sales in an Information Economy / Darr Asaf, Ithaca: Cornell University Press, 2006.

הספר מעניק מבט אתנוגרפי אל נבכי תהליך המכירה של טכנולוגיה מתקדמת. הוא מתייחס לארבע מגמות משמעותיות בתחום המכירות בעידן המידע: מעבר ממכירת מוצר למכירת תהליך, כולל טשטוש גובר והולך בין התחומים של עיצוב המוצר, ייצורו ומכירתו; מעבר מסיבי של מהנדסים לתחום המכירות וצמיחת כוח מכירות חדש ועתיר כישורים המנהל דיאלוג טכנולוגי עם הלקוחות ומעצב עמם את המוצר תוך כדי תהליך המכירה; ממשק גובר בין כישורים טכניים וחברתיים הנובע מהצורך לשאוב מהלקוח מידע על

התאמת המוצר לצרכי השימוש שלו; ולבסוף הופעת דפוסים חדשים של יחסי קנייה ומכירה. בניגוד לדימוי הרגיל של יחסי השוק, יוצרים יחדיו מומחים טכניים מטעם המוכרים ומטעם הקונים ארגון עבודה זמני, המתאים את המוצר לצרכי הלקוח. ארגון עבודה זמני זה מאורגן ומנוהל על בסיס עקרונות עיסוקיים, מציג אתגרים רבים בפני ההנהלות של החברה המוכרת והקונה, ומחייב ארגונים לפתח אמצעי שליטה ותיאום חדשים.

אסף דר הוא חבר סגל בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה.

 


The Evolution of Alienation: Trauma, Promise, and The Millennium / edited by Lauren Langman and Devorah Kalekin-Fishman.  Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers, 2005.

מאמרי הספר מנתחים תיאוריות ניכור מנקודת מבט ביקורתית. בארבעת מדוריו, הספר כולל מאמרים המציגים חידושים תיאורטיים, מאמרים הקושרים בין ניכור ופוליטיקה ומאמרים הדנים בניכור בחיי יומיום. במדור המוקדש לגילויי ניכור בזהות, תרבות ודת, ארבעה מאמרים דנים בתצרוכת, במוסיקה, ובניכור כמוצר של טלוויזיה.

 


Multiple Citizenship as a Challenge to the European Nation-State /  Devorah Kalekin-Fishman and Pirkko Pitkanen (eds.), Rotterdam, NL: Sense, 2006, in press.

פרי השלב הראשון של מחקר בין-לאומי שמומן על ידי האיחוד האירופי, ספר זה פותח במאמר תיאורטי רחב יריעה על משמעותה הסוציולוגית, המשפטית והחינוכית של אזרחות מרובה. בהמשך חוקרים משמונה המדינות שהשתתפו במחקר (אנגליה אסטוניה, צרפת, גרמניה, יוון, פינלנד, פורטוגל וישראל) מתארים את הסדרי האזרחות והאזרחות הכפולה/המרובה הנהוגים במדינותיהם על הבטיהם ההיסטוריים והפוליטיים.

 


Increasing Multicultural Understanding in Student Teachers/ Pirkko Pitkanen Gajendra Verma & Devorah Kalekin-Fishman (eds.), London: Trafford Publishers, 2006.

ספר זה מציג את תוצאותיו של מחקר בין-לאומי שמומן על ידי האיחוד האירופי בו חוקרים מחמש מדינות (פינלנד, אנגליה, צרפת, גרמניה וישראל) שיתפו פעולה בהרכבת תוכנית לימודים אודות הוראה בחברה רב-תרבותית עבור פרחי הוראה. בביצוע התוכנית המבוססת על חומר עיוני ועל התנסויות מסוגים שונים, שולבו התקשרויות בין סטודנטים מחמש המדינות וכן שימושים מחקריים של האינטרנט. תיעוד העבודה בכל מדינה הוביל לתובנות לא שגרתיות.

 


Changing Gender Relations, Changing Families: Tracing the Pace of Change over Time / Oriel Sullivan. New York: Rowman & Littlefield, 2006.

The book focuses on the neglected topic of the processes of change, discussing changing domestic gender practices on many different levels – from changes in attitudes about gender equality in the home to the quantitative analysis of change in the domestic division of labor.