קולות קוראים להגשת מאמרים


 
 

 כתב-העת סוציולוגיה ישראלית

כתב-העת "סוציולוגיה ישראלית" מתכוון להקדיש גיליון מיוחד לנושאים סוציולוגיה של הגוף, מיניות ורבייה, שנהפכו בשנים האחרונות לנושאים מרכזיים ומתפתחים בסוציולוגיה

הנכם מוזמנים להגיש למערכת של כתב-העת כתבי-יד מקוריים, העוסקים בהיבטים שונים של הנושאים הללו, כגון: הגוף בחקיקה בישראל; תרבות הגוף; משטרי גוף; הגוף במרחב הציבורי והפרטי; הגוף המפורק והגוף המורכב; הגוף "החסר"; זהות וגוף; גוף ותקשורת; גבולות הגוף וזכויות; מיניות וקטגוריות חברתיות; פוסט-מודרניות, מיניות ורבייה; פוסט-מודרניות והגוף של "האחר/ת".

עורכת הגיליון המיוחד: ד"ר דלילה אמיר.

יש לשלוח את כתבי-היד למערכת כתב העת. הוראות להגשת המאמרים אפשר למצוא בהוראות הכלליות באתר האינטרנט של כתב העת: http://www.socis.tau.ac.il

הנחיות כלליות להגשת המאמרים:

–  יש להגיש את החומר בשלושה עותקים מודפסים ברווח כפול. כמו-כן, יש לשלוח גרסה אלקטרונית של המאמר לכתובת socis@post.tau.ac.il  או באמצעות אתר האינטרנט של כתב-העת: http://www.socis.tau.ac.il

–  היקף המאמר לא יעלה על 9,000 מילה. המאמר יכלול הערות שוליים, רשימת מקורות מלאה (על פי כללי המקורות כפי שהם מופיעים בחוברת האחרונה של סוציולוגיה ישראלית) ותקצירים שהיקפם 100-120 מילים בעברית ובאנגלית.

–  המאמר יוגש בלי שם המחבר/ת, אך ילווה בעמוד שער, שבו יצוינו פרטים אישיים של מחבר/ת המאמר (שם, כתובת, טלפון, דוא"ל ושיוך אקדמי/מקצועי של המחבר/ת).

נא לשלוח את המאמרים למערכת "סוציולוגיה ישראלית" לכתובת:

כתב-העת סוציולוגיה ישראלית

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת תל-אביב

ת"ד 39040, תל-אביב 61390

המועד האחרון להגשת כתבי-היד: 30 באוגוסט, 2006.