קול קורא לפרס האגודה הסוציולוגית הישראלית


 
 

לעבודת תזה מצטיינת 2007

בכדי לעודד הצטיינות אקדמית בתחומים מגוונים של מחקר סוציולוגי, האגודה הסוציולוגית הישראלית מעניקה שלושה פרסים שנתיים: פרס ראשון בסך 3,000 ₪, פרס שני – 2,000 ₪, ופרס שלישי – 1,000 ₪. בנוסף לכך, יקבלו הזוכים חברות חינם באגודה למשך שנה אחת. לתחרות רשאים לגשת סטודנטים, אשר הגישו את עבודת התזה בשנת הלימודים תשס"ו 2005-2006 וקיבלו עליה ציון 92 ומעלה. את עבודות התזה לתחרות הפרס יש לשלוח למזכירות האגודה הסוציולוגית הישראלית ב- 4 עותקים, אשר לא יוחזרו לשולחים.

יש לצרף לבקשה את הפרטים הבאים:

 – כתובת, דואר אלקטרוני ומספר טלפון למתן תשובות.

– תקציר העבודה ושמות המנחים, אם אינם מופיעים בגוף העבודה.

– אישור מהאוניברסיטה המעיד על הציון שניתן לעבודה.

על מנת לשמור על אובייקטיביות מרבית, רק על אחד העותקים יופיעו כל פרטי המועמד ואילו על שלושה עותקים יופיעו שמו של המועמד וכותרת העבודה בלבד, ללא פרטי המוסד וללא פרטי המנחים.

הכתובת למשלוח היא:

לידי ליאת מילביצקי,

מזכירת האגודה הסוציולוגית הישראלית,

החוג למדעי ההתנהגות,

המסלול האקדמי – המכללה למנהל, שד' יצחק רבין 7, ת.ד. 25073, ראשון לציון 75190.

על העבודות להגיע למשרדי האגודה לא יאוחר מ- 28.10.2006

הפרס יחולק בטקס שייערך בכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית הישראלית, פברואר 2007.