מהנעשה באגודה


 
 

הועדה למינוח סוציולוגי

הוועדה למינוח סוציולוגי בעברית תשלים את דיוניה במונחים של סוציולוגיה ארגונית בפגישה המתוכננת ל-8 ביוני, 2006. פרק זה במילון המונחים יצורף לרשימה בת 1250 מונחים שנמסרה לאקדמיה ללשון העברית לפני כשנתיים. אותה רשימה תועלה בקרוב באתר האקדמיה עוד בטרם תאושר על ידי המליאה (וזאת בעקבות שינוי במדיניות האקדמיה לפיה היו משהים פרסומים עד לאישור הסופי).  ניתן לעיין במונחים שנידונו בפגישות הוועדה באתר האינטרנט של האגודה הסוציולוגית. כמו-כן, הוועדה מבררת אפשרות להוציא לאור מילון סוציולוגי ניסויי.

בשנת הלימודים הבאה הוועדה מתכננת לדון במונחים הקשורים בתיאוריה סוציולוגית. חברים המעוניינים להצטרף לדיונים מוזמנים להתקשר ליו"ר הועדה:

דבורה קלקין-פישמן, אוניברסיטת חיפה

dkalekin@construct.haifa.ac.il

חברי הוועדה הם פרופ' עוזי אורנן (לשון), פרופ' משה אזר (לשון), פרופ' רותי כץ (סוציולוגיה), פרופ' יצחק סמואל (סוציולוגיה), וכן ד"ר לאה הגואל-סלומון (סוציולוגיה). הועדה נפרדה בתודה מגב' מיכל מור.