רשת דוקטורנטים שעבודותיהם עוסקות בנושאים סוציולוגיים


 
 

בחסות האגודה הסוציולוגית הישראלית

בעבר הקרוב פעלה רשת ארצית של דוקטורנטים לסוציולוגיה, שהקיפה כ- 60 משתתפים מרחבי הארץ. פעילות הרשת כללה העברת מידע באמצעות האינטרנט ומפגשים דו-שנתיים שעסקו בנושאים כלליים המעסיקים דוקטורנטים, כגון: סיכויי קריירה, עצות לקראת פרסומים, מידע על מלגות, פוסט-דוקטורט ועוד. במפגשים התארחו פרופסורים בכירים שהעשירו את הנוכחים בידיעותיהם ובניסיונם. האגודה הסוציולוגית הישראלית נתנה חסותה לפעילויות הרשת, בין היתר על ידי מתן אפשרות להקמת רשת וירטואלית ומימון הכיבוד במפגשים.

אנו קוראים לחידושה של רשת הדוקטורנטים. מוזמן להצטרף כל מי שמגדיר את עבודתו כמחקר בנושא סוציולוגי, גם אם הדוקטורט במחלקה למנהל עסקים או לבריאות הציבור או לקרימינולוגיה. הפעלת הרשת ותוכן פעילויותיה תלויים בכם, הדוקטורנטים לסוציולוגיה. חידוש הפעילות מותנה בהתנדבות של אדם או שניים שיקבלו על עצמם לנהל אותה.

המעוניינים להשתתף, ובמיוחד המוכנים להתנדב להפעיל את הרשת, מתבקשים לפנות אל יושבת ראש האגודה הסוציולוגית הישראלית פרופ' נעמי כרמון
(carmon@techunix.technion.ac.il)  או אל מזכירת האגודה הסוציולוגית הישראלית הגב' ליאת מילביצקי  (liatmi@hdq.colman.ac.il).