ועדת הסמכה


 
 

ועדת ההסמכה של האגודה פועלת במטרה למסד את הסוציולוגיה היישומית כמקצוע חופשי מוכר ובר-הסמכה מקצועית. הסמכה מקצועית כזו מטעם האגודה תשפר את שירותי הידע הסוציולוגי לחברה, תטפח מקצוענות ואתיקה של סוציולוגים יישומיים, וכן תגביר את כוח המשיכה של הסוציולוגיה כתחום עיסוק ותשפר את כושר התחרות של סוציולוגים על איוש משרות, על קבלת עבודות וזכייה במכרזים.

בימים אלה שוקדת ועדת ההסמכה על פיתוח "פנקס סוציולוגים יישומיים" שיעמוד לרשות הציבור (בייחוד מעסיקים פוטנציאלים) ויציג בפניו את הסוציולוגים היישומיים שהוסמכו על ידי האגודה כמומחים.

תחומי המומחיות העיקריים שבהם ניתנת הסמכה כיום:

  •  סוציולוגיה של ארגונים ועבודה
  • סוציולוגיה של קהילה, אזור וסביבה
  •  סוציולוגיה של חינוך ונוער
  • סוציולוגיה של תרבות תקשורת ודעת קהל
  •  סוציולוגיה של הגירה וקליטה
  • סוציולוגיה של בריאות ורווחה

את פירוט נוהלי ההסמכה והדרישות ניתן לראות באתר האגודה:  iss.org.ilwww.

לברור פרטים ולהגשת בקשות אפשר לפנות לרן לחמן,  יו"ר הועדה, טל: 9634241 -03

דואר אלקטרוני: rlachman@colman.ac.il