ברכות


 
 

האגודה מברכת את חבריה שהוסמכו לאחרונה:

מר גיורא קפלן

כמומחה בתחום: סוציולוגיה של בריאות ורווחה

מר רונלדו מרקו דליגדיש

כמומחה בתחום:  קהילה, אזור, סביבה