פרסים ומענקי מחקר לסוציולוגים


 
 

האגודה הסוציולוגית הישראלית מברכת את פרופ` אברהם יוגב, מבית הספר לחינוך והחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב לרגל קבלת פרס קרן מפעל הפיס ע"ש מ. לנדאו לקידום המדע בתחום מדעי החברה והסוציולוגיה לשנת 2006.


 

הקרן הלאומית למדע ISF

♦ שפרה שגיא, אוניברסיטת בן גוריון.

פירושי העבר וציפיות לעתיד בחברות בסכסוך: המקרה של בני נוער יהודים וערבים בישראל.

שנה: מענק מחקר שנתי בסך 88,000 ₪.

♦ מיכאל פייגה, דוד אוחנה, אוניברסיטת בן גוריון.

כינונו של מנהיג מכונן: דוד בן-גוריון בזיכרון הקולקטיבי הישראלי.

שנתיים: מענק מחקר שנתי בסך 92,000 ₪.

♦ ציפי עברי, אוניברסיטת חיפה.

הפוליטיקה של טכנולוגיות הרבייה החדשות בצומת שבין יהדות דתית ורפואה.

שנתיים: מענק מחקר שנתי בסך 92,000 ₪.

♦ פנינה מוצפי-האלר, אורלי בנימין, דבורה ברנשטיין, אוניברסיטת בן גוריון.

עבודת ניקיון בישראל: נשים פגיעות בהעסקה פוגענית.

שנתיים: מענק מחקר שנתי בסך 110,000 ₪.

♦ נח לוין-אפשטיין, אוניברסיטת תל-אביב.

אתניות, זהות לאומית, ועמדות כלפי אזרחות – ישראל בפרספקטיבה השוואתית.

שנה: מענק מחקר שנתי בסך 119,000 ₪.

♦ אווה אילוז- בן פורת, האוניברסיטה העברית.

רשתות רומנטיות: אתרי אינטרנט להכרויות והטרנספורמציה של האהבה בישראל.

שנה: מענק מחקר שנתי בסך 84,000 ₪.


קרן מו"פ השומרון ובקעת הירדן

ד"ר יערית בוקק-כהן, המכללה האקדמית יהודה ושומרון.

Marital power and persuasion strategies in family consumption decisions.
ד"ר אביטל לאופר וד"ר מלי שחורי,

מכללת יהודה ושומרון

השפעת ההתנתקות ועבריינות אידיאולוגית בקרב מתבגרים החיים ביהודה ושומרון.


מכון קסירר למחקרים בחשבונאות

ד"ר יערית בוקק-כהן, המכללה האקדמית יהודה ושומרון.

The relationship between institutional investors' moral perceptions and socio-demographic variables and their willingness to adopt a voluntary ethical code.


מוסד שמואל נאמן, קרית הטכניון, חיפה

פרופ' בלהה מנהיים, הטכניון.

חדירת נשים למקצועות רפואיים 'גבריים'.


דוקטורים חדשים לסוציולוגיה

האוניברסיטה העברית

אהרון אן – תהליכי אינהיביציה בחשיבה סטריאוטיפית.

בנשטיין ג'רמי – מקום והאחר – מקומו של האחר: נרטיבים וסביבה בין קונצנזוס לקונפליקט בקרב יהודים ופלסטינים בישראל.

בר און כהן עינת – אומנויות לחימה יפניות בישראל – מקרה של מעבר תרבויות.

קדרון קרול – ילדי הדמדומים: המסע בין שתיקה לקול של צאצאי השואה דור שני ושלישי במרחב הפרטי והציבורי בישראל.

אוניברסיטת תל-אביב

דינה רוגינסקי – מחוללים ישראליות: לאומיות, אתניות ופולקלור 'ריקודי העם והעדות' בישראל.

נסים ליאון- התנועה החרדית אצל המזרחיים בישראל בראי ובחיי הפרקטיקה הדתית.

טלי לב – בין הומור לכינון חברה – שנות ה- 50 ויצירתו של אפרים קישון.

אוניברסיטת בר–אילן

סימה זלצברג  – נשים חסידיות "תולדות אהרון", מעמדן כפרט וכקבוצה.

אוניברסיטת בן-גוריון

אסנת דרור – "מחייטים וסנדלרים בנינו פה נמל": פועליות, לאומיות ואתניות בקרב פועלי נמל אשדוד, 1967-1961

טל רועי – אברהם וגם שרה: תהליכי הבניית זהות קולקטיבית בקהילה קונסרבטיבית מקומית בישראל.

ענבל-אסתר סיקורל – "אנשים טובים": הבניית זהות כאמצעי להתמודדות עם מרגינליות – סיפורו של מושב קראי בישראל.

חגית פרץ – מפגשים המיועדים לעזור: משמעויות של עזרה בעבודה סוציאלית בכפרים הבדואים הבלתי מוכרים.

רחל רוקח – גירושין מאוחרים: תהליכי צמיחה לפני ואחרי.

אוניברסיטת חיפה

טל ישראלי – ההבניה האונטולוגית של מצבי צמח: המקרה של בית חולים בישראל.

יעל קשת – הילינג ויעילות – הריפוי של הרפואה האלטרנטיבית והמשלימה.