ספרי סוציולוגיה חדשים


 
 

The Political Agenda of Organizations / Yitzhak Samuel. Published by New Brunswick (USA) & London (UK): Transaction Publishers.

הספר בוחן את המבנה וההתנהגות של ארגונים מנקודת מבט פוליטית ומנתח את התופעה הארגונית במונחים של עוצמה והשפעה. פרקי הספר דנים בפוליטיקה בין-אישית, בפוליטיקה בין-קבוצתית, בפוליטיקה בין-ארגונית ובפוליטיקה ניהולית. פוליטיקה ארגונית מיוחסת לכלל הפעולות והמהלכים של פעלנים ארגוניים, שאינם תואמים את כללי הארגון וחוקיו, המכוונים לזכות ביתרונות, בטובות-הנאה ובזכויות-יתר. מחבר הספר מסביר ומדגים כיצד סוגיות ארגוניות ומקצועיות במהותן, כמו תקצוב, מתפתחות לכדי מאבקים פוליטיים בין בעלי עניין שונים; וכיצד 'המשחק הפוליטי' מתנהל סביב מוקדי קבלת ההחלטות בארגונים, כדי להביא להכרעות הרצויות להם. הספר הוא מהדורה משופרת ומעודכנת של הספר העברי של יצחק סמואל: המשחק הפוליטי – עוצמה והשפעה בארגונים (הוצאת אוניברסיטת חיפה/זמורה-ביתן, 2002).