דוקטורים חדשים בסוציולוגיה


 
 

האוניברסיטה העברית

אורית אבוהב – אנתרופולוגיה ואנתרופולוגים בישראל: מבט מבפנים על התפתחות האנתרופולוגיה הישראלית.

הוניידה גאנם – תפקידם ומעמדם של האינטלקטואלים הפלסטינים בישראל.

עידית חכימי – להיות לשוטר-תהליך בינוי התפקיד. הכניסה לתפקיד השוטר בישראל.

רינה ריינר –  תאטרון נשים דתיות בישראל

 

אוניברסיטת חיפה

ענבר פיזנטי –  פיקוח לעומת אימון ביחסי זיכיונות: הדגם הישראלי בעידן הגלובליזציה.

חגית תורג'מן –  השפעת המשתנים לאום ומגדר על החלטות שיפוטיות במערכת המשפט בישראל.

 

אוניברסיטת תל אביב

אירית אדלר – מדינת הרווחה כגורם בכינון של ריבוד חברתי: המקרה של מדיניות הדיור בישראל.