משולחן המזכירות והנשיאות


 
 

:ISA -האגודה הסוציולוגית מברכת את בעלי התפקידים החדשים באגודה הסוציולוגית העולמית

  •  דליה מור (נשיאת האגודה הסוציולוגית הישראלית) נבחרה לנציגת המזרח התיכון לסקציה של פסיכולוגיה חברתית (RC42) באגודה הסוציולוגית העולמית (ISA). פרטים נוספים בלינק http://www.isa-sociology.org/rc42.htm
  • יונתן אנסון נבחר לנשיא קהילת המחקר של סוציולוגיה של האוכלוסייה (41RC) באגודה הסוציולוגית העולמית (ISA) ועפרה אנסון נבחרה למזכירת קהילת המחקר של סוציולוגיה של האוכלוסייה (41RC) באגודה הסוציולוגית העולמית (ISA). פרטים נוספים בלינק http://www.isa-sociology.org/rc41.htm
  • סילביה פוגל ביז'אוי (יושבת ראש של קהילת משפחה באגודה הסוציולוגית הישראלית ) נבחרה לוועד המנהל של הסקציה של סוציולוגיה של המשפחה RCO6)) ,באגודה הסוציולוגית העולמית (ISA) . פרטים נוספים בלינק:  http://www.isa-sociology.org/rc06.htm.
  • טובה בנסקי נבחרה לנשיאת קהילת המחקר של תנועות מחאה, פעולה קולקטיבית ושינוי חברתי (48RC) באגודה הסוציולוגית העולמית (ISA) לפרטים לחצו על הלינק http://www.isa-sociology.org/rc48.htm
  • מירי גל-עזר נבחרה לחברת ההנהלה בקהילת המחקר של תנועות מחאה, פעולה קולקטיבית ושינוי חברתי (48RC) באגודה הסוציולוגית העולמית (ISA) לפרטים לחצו על הלינק http://www.isa-sociology.org/rc48.htm
  • אולג קומליק (יו"ר קבוצת העניין של הדוקטורנטים באגודה הסוציולוגית הישראלית) נבחר ליו"ר רשת הדוקטורנטים וחוקרים צעירים (Junior Sociologists Network) ) של האגודה הסוציולוגית העולמית. פרטים נוספים בלינק http://www.isa-sociology.org/junior_sociologists_network.htm