קהילת לימודי ידע מדע וטכנולוגיה


 
 

מייצגת מרחב עשיר של תיאוריות ומתודולוגיות, המאגד לתוכו מגוון דיסציפלינות ונושאים, כגון סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, היסטוריה, משפטים, מדיניות ציבורית, בריאות וחינוך.  בהקשר הישראלי, ניתן למנות כיום מחקרים העוסקים בטכנולוגיות פריון, השפעתן של טכנולוגיות על בריאות הציבור, הוראה מתוקשבת, יחסי מדע-חברה בתקופת הקמת המדינה, וכמובן תפקידו של ידע במרחב הציבורי והפוליטי. זהו תחום דינמי עם קהילה בינלאומית תוססת, ורלוונטי בוודאי לחקר החברה הישראלית, המאופיינת שוב ושוב כ'טכנו-אופטימיסטית' ובעלת יחסים אינטימיים עם האתוס המדעי המודרני.

יושב ראש הקהילה הוא ד"ר אורי שוויד, מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון. רכזת הקהילה בזמן הקמתה ועד לאחרונה היא ד"ר עדי ענבר, החליפה אותה גב' אגט קראוס, תלמידת מחקר לדוקטורט, גם היא מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון. הקהילה הושקה רשמית בכנס האגודה הסוציולוגית הישראלית ה- 45, שם זכתה גם לכינוי החיבה 'KLYMT'. היא פתוחה לכל העוסקים במחקר בתחום, ומטרתה לייצר מרחב אקדמי בנושא באמצעות בניית רשת מידע ומפגשים מקצועיים.  זוהי בימה לחשיפת מחקרים חדשים ולדיון בנושאים משותפים כגון אופייה הטכנומדעי של החברה הישראלית, תפקידו של ידע בהקשרים תרבותיים שונים ותרגומו ממרחב אחד לאחר, גישות תיאורטיות ומתודולוגיות, ומגמות עולמיות בתחום. הקהילה משמשת חממה לחוקרות ולחוקרים בתחום, אקדמיים ושאינם, בית להכרות, לדיונים מקצועיים, להעשרה הדדית וכבסיס לשיתופי פעולה עתידיים.

בשנה האחרונה קיימה הקהילה מושב חגיגי ומפגש קהילה במסגרת כנס האגודה הסוציולוגית. בשני האירועים הייתה נוכחות מרשימה; הקהילה מפרסמת ידיעון חודשי הכולל רשימת אירועים, קולות קוראים והצעות עבודה בתחום, ומנהלת עמוד פייסבוק שבו מפורסמים עדכונים קבועים. ב- 11 בדצמבר 2014 ייערך ערב העיון הראשון של הקהילה בשיתוף התכנית למדע, טכנולוגיה וחברה שבבר-אילן, והוא יחשוף ויפתח לדיון את אחת מהתיאוריות המרכזיות בתחום, תאוריות של חברות סיכון. להצטרפות לידיעון ולקבלת התוכנית המלאה של היום העיון, נשמח לשמוע מכם ב- KLYMTisrael@gmail.com או פשוט עשו לעמוד הפייסבוק שלנו. בנוסף, נשמח לראותכם במושב ומפגש הקהילה שייערכו בכנס השנתי של האגודה.

בעלי תפקידים: יושב ראש הקהילה הוא ד"ר אורי שוויד, מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון. רכזת הקהילה בזמן הקמתה ועד לאחרונה היא ד"ר עדי ענבר, החליפה אותה גב' אגט קראוס, תלמידת מחקר לדוקטורט, גם היא מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון.