קהילת סביבה וחברה


 
 

הקהילה המקצועית לסביבה וחברה הוקמה במרץ 2014 באגודה הסוציולוגית. הקמת הקהילה נועדה לקדם שיח אינטלקטואלי בשאלות הקשורות למנגנונים החברתיים, התרבותיים, והמוסדיים המעורבים ביחסי החברה והסביבה בישראל, כפי שמתרחש במוסדות אקדמיים ובאגודות מקצועיות מקבילות בעולם. מטרתנו בהקמת הקהילה המקצועית הינה פיתוח סדר-יום מחקרי המתמקד בממשק סביבה וחברה ובביסוס הנושא כתחום דעת אקדמי המשולב בסוציולוגיה והאנתרופולוגיה הישראלית בפרט ובמדעי החברה בכללם.

ב-20 בנובמבר 2014 נקיים את כנס היסוד של הקהילה המקצועית באוניברסיטת תל אביב ובתמיכה מוסדית ושיתוף פעולה עם מספר גורמים באוניברסיטה: בית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ומרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה. לכנס "מה אנחנו יודעים על סביבה וחברה בישראל" נרשם קהל רב  ומגוון המצביע להערכתנו על הצורך והצמא לשיח סביבתי במדעי החברה ולשיח חברתי בתחום הסביבה. במהלך הכנס נקיים חמישה מושבים המאפשרים חשיפה של חזית המחקר בתחומי סביבה וחברה בישראל. נושאי המושבים בכנס הינם: מגמות ותהליכים בתנועה הסביבתית בישראל; בין טבע  לבין תרבות במרחב הלאומי – ישראלי; גיבוש עמדות והתנהגויות סביבתיות;  מרחב, תכנון וביקורת השיח אודותיהם ולבסוף מושב בנושא אורח חיים סביבתי ואתיקה ירוקה בישראל. נקווה כי המפגש בין חוקרים הצפוי בכנס כמו גם השולחן העגול הצפוי בו אשר ידון בפיתוחה של הקהילה המקצועית יביא לקידום סדר היום האקדמי העוסק בסביבה וחברה בישראל.

תכנית כנס היסוד של הקהילה "מה אנחנו יודעים על סביבה וחברה בישראל?" 20.11.2014, אוניברסיטת ת"א

טופס ההרשמה לקהילה , דף הקהילה לסביבה וחברה בפייסבוק.

ועדת ההיגוי של הקהילה המקצועית: טלי כץ-גרו, נתליה גוטקובסקי, טליה פריד, רפי גרוסגליק, לירון שני.