קהילת שיטות מחקר


 
 

יו"ר ד"ר גלית סיני קרמונה

מטרת הקהילה הנה לשמש במה לדיון תאורטי אודות שיטות המחקר השונות במדעי החברה (כמותיות ואיכותניות), ומתן כלים ישומיים עבור חוקרים וסטודנטים מדיסציפלינות השונות לבחינת תופעות חברתיות. הדיון בקהילה יהווה הזדמנות למפגש אקדמי בין המחקר הכמותני והמחקר האיכותני ובסיס ליישום מערכי מחקר מורכבים המשלבים פרקטיקות שונות מתוך מטרה לייעל את עבודת השדה המחקרית. השיח בקהילה מבקש לשמש גם לחיבור תאורטי ומעשי בין הידע והתאוריות לבין הפרקטיקה והמחקר היישומי מחוץ לאקדמיה.

פעילותה של הקהילה תתבסס על מפגשים של חברי הקהילה, פרסומים בתחום הידע, השתתפות בכנסים וימי עיון והעברת מידע באמצעות פורום.

במפגש של הקהילה שהתקיים בתחילת השנה, נידונו מספר נושאים ורעיונות שהקהילה עתידה לקדם.

  • הגדרת התחום המקצועי "מתודולוגים במדעי החברה"
  • פרקטיקות להנגשת המתודולוגיה לקהלים רחבים
  • הבדלים בין מחקר באקדמיה לבין מחקר בעולם העסקי
  • שימוש בידע מתודולוגי אקדמי לביצוע מחקרים בעולמות שמחוץ לאקדמיה (מגזר עסקי, ציבורי, שלישי)
  • מחקר כמותי לעומת מחקר איכותני – מציאת איזון והשלמה בין שתי הגישות
  • פיתוח קהילה / פורום לתמיכה הדדית בשאלות ואתגרים מתודולוגיים
  • קיום מפגשים / ימי עיון /סדנאות – במסגרתם יידונו נושאים/אתגרים מתודולוגיים