קהילת חקר יחסי אדם-חיה


 
 

סיכום פעילות תשע"ד והצגת יעדים חלקיים לתשע"ה

לבעלי החיים (nonhuman animals) תפקד דינמי ומשמעותי באינטראקציות החברתיות בחברות עכשוויות. הרחבת העדשה הסוציולוגית מבחינת קשרים בין בני אדם לבין עצמם ליחסים עם בעלי חיים נוספים, מאפשרת לנו לבחון שינויים חברתיים ותרבותיים משמעותיים מזווית מחקר אשר חומקת ממסגרות ניתוח מסורתיות. לימודי קשרי אדם-חיה ((Human-Animal Studies הוא תחום מחקר אינטרדיסציפלינרי העוסק ביחסים המורכבים והרב-ממדיים בין אנשים ובעלי חיים. התחום מקיף מחקר במדעי החברה, מדעי הרוח, מדעי החיים ועוד. התחום בוחן סוגיות כגון: הקשר בין דה-הומניזציה של בעלי חיים לדה-הומניזציה של בני אדם; הקשר האפשרי בין אלימות בבית להתעללות בבעלי חיים; מהם הגורמים המעצבים את יחסה של מערכת החוק בישראל כלפי מתעללים בבעלי חיים; במה שונים פעילי זכויות בעלי חיים מפעילים פוליטיים אחרים; שינויים אפשריים ביחסם של ילדים ובני נוער לבעלי חיים בתרבות הדיגיטלית בה אנו חיים; בעלי חיים כחלק ממשפחה אנושית; אינטראקציות חברתיות בין אנשים ובעלי חיים; בעלי חיים כ'אחר'; וסיקור התקשורת בישראל את נושא רווחת בעלי חיים וכיצד הוא משפיע על זכויותיהם.

קהילת חקר "יחסי אדם-חיה" נוסדה בראשית שנת 2013, ובחודש נובמבר הוכרה כקהילה רשמית באגודה הסוציולוגית הישראלית. הקהילה המקצועית לחקר אדם-חיה מורכבת מחוקרים מתחומי דעת שונים, השואפים לפתוח אשנב אינטלקטואלי לתחום ידע זה, ולבססו כתחום דעת אקדמי בפני עצמו בישראל. לקהילה חמש חברות ועדת היגוי: ד"ר דפנה שיר-ורטש, המכהנת כיו"ר הקהילה; ענת בן-יונתן, רכזת הקהילה; אורית הירש, מנהלת אתר האינטרנט של הקהילה ורשתות חברתיות נוספות באינטרנט; רחלי בן-דוד; ותמר מרי.

פעילויות שקיימה הקהילה בשנת תשע"ד:

 • מפגשי קהילה בהשתתפות חברות ועדת ההיגוי – אחת לרבעון.
 • כנס האגודה הסוציולוגית, פברואר 2014: שולחן עגול שכותרתו "אדם, חיה, אקדמיה".
 • הכנס האנתרופולוגי הישראלי, מאי 2014: שולחן עגול.
 • יום עיון "חיה, אדם, חברה: כיוונים חדשים לחקר יחסי אדם-חיה", יוני 2014, בהשתתפות 7 מציגים, מתחומים מגוונים, בהם משפט, סוציולוגיה, ספרות ופילוסופיה; ובנוכחות כ-40 חוקרים ומתעניינים.
 • קבוצת לימוד ודיון – שיתוף פעולה עם בי"ס פורטר באוניברסיטת תל-אביב. הקבוצה תיפגש אחת לחודש ותעסוק בלימוד משותף של יחסי אדם-חיה מכיוונים מגוונים.
 • חברות וועדת ההיגוי יצרו קשרים אקדמיים עם קהילות מחקר דומות בארצות הברית ובאירופה.
 • לקהילה דף פייסבוק פעיל, בנוסף לדף הקהילה באתר האינטרנט של האגודה הסוציולוגית. שם הקהילה בפייסבוק: Human-Animal Studies Israel

היעדים לשנה הקרובה (חלקי):

 • מושב קהילה בכנס האגודה הסוציולוגית – פברואר 2015
 • כנס קהילה – מאי-יוני 2015.
 • השתתפות בקבוצת דיון ולמידה, בשיתוף בי"ס פורטר
 • העלאת תכנים, פירסומים וקולות קוראים באתר הקהילה ובדף הפייסבוק