קהילת משפחה


 
 

יו"ר הקהילה: פרופ' אורלי בנימין, פרופ' סילביה פוגל-ביז'אווי

רכזת הקהילה: אפרת קנול

מוסד המשפחה, המאופיין לאורך כל ההיסטוריה  ברב-גוניות מפתיעה ובדינאמיות בלתי-פוסקת, עובר היום תהליך של שינוי מואץ. שינוי זה עד כדי כך מרחיק לכת שבספרות מדובר ב"מוטציה" של מוסד המשפחה. במסגרת תהליך זה, אותו ניתן לכנות תהליך האינדיווידואליזציה של מוסד המשפחה, הופכות המסגרות המשפחתיות למסגרות שבמרכזן עומד הפרט, צרכיו ורצונותיו –וזאת בשונה ממה שהאנושות ידעה עד כה , כאשר המסגרות המשפחתיות, על כינונן ותפקודן, נקבעו קודם כל במטרה לשרת את החברה, דהיינו להבטיח את המשכה הביולוגי, התרבותי והמעמדי.

תהליכים אלה עוברים גם על החברה הישראלית. יחד עם זאת, למוסד המשפחה בישראל ייחודיות משלו המתבטאת בכך שלמרות אותם השינויים, ממשיכה להתקיים מרכזיות מוסד המשפחה בחיי הפרט והכלל .

מבחינה חברתית, התפתחויות דיאלקטיות אלה מעלות סוגיות רבות ומגונות כגון: זכויות הפרט וגבולותיו; חלוקת התפקידים והסמכויות המיגדריות והבין-דוריות בתוך המשפחה; מעמד הילד וזכויותיו; הזקנה והבנייתה החברתית בעידן העכשווי; מעמדה של הדת בחברה דמוקרטית; תכנון מדיניות חברתית ומדיניות דמוגרפית;  השלכות הטכנולוגיה הרפואית על מוסד המשפחה; איתגור השיח המשפטי, הרפואי והתקשורתי; וכו' …

מטרת קהילת משפחה היא להרחיב ולהעמיק את הדיון הקיים בחברה הישראלית בנושאים אלה על ידי העמקת הידע המחקרי והאקדמי, תוך שימת דגש  מיוחד על ההיבט החברתי.

קהילת משפחה הוקמה בשנת 2009 ביוזמתה של פרופ' סלביה פוגל-ביז'אווי (המסלול האקדמי המכללה למנהל). בשנת 2011 הצטרפה פרופ' אורלי בנימין (אוניברסיטת בר-אילן) כיושבת ראש משותפת לקהילה. כיום מונה רשימת התפוצה של הקהילה כ-250 חברות וחברים, ביניהם אנשי ונשות אקדמיה ושטח. ב2010 התקבלה ההחלטה להוציא אסופת מאמרים המשקפים את המחקרים העדכניים בתחום המשפחה בישראל בשיתוף עם מכון ון ליר, שיצאה לאור בשנת 2013. קהילת משפחה מארגנת שני אירועים שנתיים, בנוסף למושב ומפגש קהילה המתקיימים אחת לשנה בכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית הישראלית.

פעילויות קהילת משפחה בשנה האחרונה (תשע"ד):

*כנס לכבוד פרופ' אווה אילוז על תרומתה למחקרי משפחה בישראל, בדגש על ספרה "מדוע האהבה כואבת?", אוניברסיטת בר אילן, 16.01.2014

*מושב הקהילה בכנס ה-45 של האגודה הסוציולוגית הישראלית: "הורות מבוססת טכנולוגיה רפואית ויחסים משפחתיים". אוניברסיטת תל אביב, 03.02.2014

*כנס "תכנית אב: מגמות חברתיות באבהות" (בשיתוף התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר אילן) – הכנס האקדמי הראשון בארץ בנושא אבהות. אוניברסיטת בר אילן, 1405.2014

*עריכת חוברת פעילויות הקהילה מאז הקמתה ועד היום.

פעילויות קהילת משפחה המתוכננות לשנה הקרובה (תשע"ה):

* מפגש משותף לקהילת משפחה וקהילת מגדר בנושא פגיעה מינית במשפחה.

* מושב הקהילה בכנס ה-46 של האגודה הסוציולוגית הישראלית: "בין משפחות במרכז ומשפחות בפריפריה". באירוח מכללת כנרת.

* מפגש קהילה בנושא שהועלה במפגש הקהילה השנתי בכנס הסוציולוגי ונבחר בסקר מקוון על ידי חברי/ות הקהילה – פרונטליזם, פמיליזם ולאומיות.

* עבודה על אסופת מאמרים בנושא "אימהות עכשווית" – בעריכת ד"ר עינת לביא, פרופ' אורלי בנימין ופרופ' סילביה פוגל-ביז'אוי.

הצטרפו אלינו בפייסבוק! חפשו – "קהילת משפחה" :  familycommunity@walla.co.il