קהילת צריכה ותרבות


 
 

הקהילה המקצועית למחקר צריכה ותרבות במסגרת האגודה הסוציולוגית הוקמה ביוני 2014. הקהילה נועדה לקדם שיח אינטלקטואלי בשאלות הקשורות בתרבות הצריכה, בתרבות החומרית, האומנותית והפופולארית, בהיבטים החברתיים הגלומים בסגנונות-חיים ובחיי היומיום של החברה בישראל – כמקובל במוסדות אקדמיים ובאגודות מקצועיות מקבילות בעולם. מטרתנו בהקמת הקהילה המקצועית הינה הצבתם של תחומי הצריכה והתרבות במרכזה של הסוציולוגיה הישראלית ובהרחבת ההכרה בתחומים אלה כמאירים באופן ייחודי תהליכים חברתיים ומציאויות חברתיות מגוונות – כגון: יחסי כוח ואי-שוויון, זהות ומשמעות, דיפרנציאציה וריבוד, יחסי סוכן-מבנה, גוף וגופניות, אזרחות, שינוי חברתי ועוד.

עם הקמת הקהילה החלנו בריכוז והפצה של ידע ומידע בתחום – באמצעות ניהול דף פייסבוק קהילתי ורשימות תפוצה.

כחלק מהיערכות לכנס הסוציולוגי השנתי (2015) הביעו רבים עניין בהשתתפות במושב הקהילה. המושב בכנס הסוציולוגי השנתי יהווה אירוע בו יפגשו לראשונה חברי הקהילה והוא יפתח בסדרה של פעילויות מתוכננות. במסגרת זו, יתקיים במהלך השנה הקרובה כנס רב-משתתפים של הקהילה, שימשוך את קהל המתעניינים הרבים ואת העוסקים בתחומי הצריכה והתרבות. הכנס המתוכנן יאפשר דיון מעמיק במנגנונים החברתיים הקשורים בתחומים אלה.

 ועדת ההיגוי של הקהילה המקצועית: רפי גרוסגליק, דנה קפלן, טלי כץ-גרו, עדית שביט.