דבר העורכות גיליון מספר 46


 
 

רגע לפני שנה אזרחית חדשה, אנחנו שמחות מאוד להזמין אתכן ואתכם לקרוא בגיליון זה של מידעון האגודה הסוציולוגית הישראלית. זהו, למעשה, המידעון הראשון המתפרסם במתכונת חדשה – מקוונת, אינטראקטיבית ונגישה יותר, לכן ולכם, קוראות וקוראי המידעון.

הפלטפורמה השתנתה, אך התכנים נותרו נאמנים למנדט שהצבנו לעצמנו: לשקף את התסיסה הסוציולוגית בשדה המקומי, ולעתים גם מחוצה לו, ולייצר תסיסות חדשות; על כן, תמצאו במידעון זה  טורים חדשים, מאמרים, מידע על כנס האגודה הסוציולוגית שהיה ועל זה שיהיה, ומבט אל עבר הקהילות השונות. במדורים הקבועים שלנו תפגשו את חן משגב, דוקטורנט במחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטה תל אביב, במדור "מושג מתחפש",  ואת ד"ר טליה שגיב,  במדור "מקום משלך".

לצערנו, בשנה זו ידעה הקהילה הסוציולוגית בישראל אובדן של שניים מחבריה היקרים- פרופ' בעז שמיר וד"ר יהודית שר. בגיליון זה הספדים מרגשים שנכתבו ע"י חבריהם לדרך. מילים נוגעות לזכרו של פרופ' בעז שמיר כתב פרופ' ישראל כ"ץ ולזכרה של ד"ר יהודית שר כתבו הספד מרגש, פרופ' יגיל לוי וסא"ל שרית עמרם כץ.

מאחלות לכם קריאה מהנה ומפרה,

הגר חג'ג'- ברגר, קרן פרידמן-פלג, ליאת מילביצקי