יום עיון: בין סיכון לאי-ודאות: ידע, מדע וטכנולוגיה 4.1.15


 
 

"בין סיכון לאי-ודאות: ידע, מדע וטכנולוגיה"

 4.1.2015, יום א', 17:30

באוניברסיטת בר-אילן

 אנו פונים לכל החוקרים והחוקרות בכל הרמות והדיסציפלינות, בעלי העניין בתחום,

לבוא ולהשתתף!

 תכנית הערב תפורסם בזמן הקרוב

 ועדת ההיגוי: ד"ר אורי שוויד, אגט קראוס, נדב אבן חורב ורוני בלנק

לפרטים, ניתן ליצור קשר עם נדב ב: nchorev@gmail.com

ניתן למצוא אותנו  בפייסבוק.