סיכום מושב קהילת חינוך 2015


 
 

המושב עסק ביחסי פריפריה מרכז במסגרת חינוכית במובן הרחב של המילה בהקשרים שונים. מחקרו של ד"ר כהן הציג כיצד שחקנים חדשים בשדה ההשכלה הגבוהה כגון מכללות פרטיות החלו לשנות את מסגרת ההתייחסות ויחסי הכוחות הן במערכת ההשכלה הגבוהה והן בחברה בישראל בשני העשורים האחרונים. פרופ' דרורי המשיכה את הדיון בשדה ההשכלה הגבוהה והציגה כיצד מוסדות להשכלה גבוהה נתונים ללחצים איזומופריים וכיצד מוסדות במערכת ההשכלה הגבוהה הגלובלית מתייחסים לעצמם ואל אחרים כפריפריה ומרכז. את תחום ההשכלה הגבוהה חתמה פרופ' לב ארי במחקרה אודות יחסי גומלין בין סטודנטים ממוצא ערבי ויהודי במכללות להוראה. פרופ' קלרה סבג הציגה את העמדות כלפי ערכים שונים של בני הנוער על ציר הזמן, תוך דיון במיקום היחסי של עמדות אלו בספירה הציבורית והחינוכית. נראה שמה שמאחד את המחקרים שהוצגו במושב הוא החשיבות לה מייחסים החוקרים לכוחות גלובליים הפועלים על שדה העשייה המקומי, כשאלו משנים ומעצבים מחדש את העמדות של השחקנים המקומיים ביחס לעצמם וביחס למרכז והפריפריה שלהם.

יו"ר ד"ר מירי ימיני

משתתפים: פרופ' גילי דרורי, פרופ' קלרה סבג, פרופ' לילך לב ארי וד"ר אורי כהן