דוקטורים חדשים


 
 

מקבלי תארי דוקטור 2014-2015 כפי שהועברו ממזכירות האגודה הסוציולוגית

 האוניברסיטה העברית בירושלים:

 

שם התלמיד/ ה נושא הדוקטורט מנחה
זהר גזית לעשות את המוות: קידום תפיסות והסדרים חלופיים בנושא מוות בחברה הישראלית פרופ' נורית שטדלר ופרופ' גד יאיר
נירית תושב-אייכנר צירי פיטורים המדינה, המעסיק והאישה:  הרגולציה המדינתית בישראל למניעת פיטורי נשים בהריון ד"ר מיכל פרנקל  ופרופ' מיכאל שלו
דנה קפלן Recreational sexuality as an upper middle class distinction mechanism פרופ' אוה אילוז

 אוניברסיטת תל אביב:

שם התלמיד/ה נושא הדוקטורט מנחה
אבירם חנה מסע אחר – תנועה במרחב ובזמן של פעילות ב'מחסום ווטש' פרופ' חנה הרצוג
בנימין שלומית "העדר בית" בישראל : "דרי רחוב"" ,מחוסרי דיור" ומי שביניהם פרופ' חנה הרצוגפרופ' יהודה שנהב
גליקמן אניה "סגרגצית מגורים של מהגרים אתניים באירופה: סיבותיה והשלכותיה" פרופ' משה סמיונוב
דונת אורנה בכייה לדורות: חרטה על אימהות פרופ' חנה הרצוגפרופ' חיים חזן
ווייס סוזן לא מס שפתיים, תביעות נזיקין נגד סרבני גט פרופ' חנה הרצוגפרופ' רונן שמיר
כהן-תלמי רוית העליה כמסע: זרע ביתא ישראל (הפלאשמורה)בין ארבע תחנות בדרך מאתיופיה לישראל ד"ר אדריאנה קמפפרופ' משה שוקד
כפיר נלי "החיים החברתיים של הזכויות": אתנוגרפיה של מאבקי זכויות של מהגרי עבודה בישראל ובסינגפור ד"ר אדריאנה קמפ
מזרחי נאור אילנה הבניית זהות בקרב זקנים מופלגים בקיבוץשיתופי-משתנה פרופ' חיים חזן
סבאח מהא תפקיד ההשכלה בעיצוב דפוסי הנישואין בקרב האוכלוסייה הערבית-פלסטינית בישראל פרופ' חיה שטייר
עברי יובל פניה המרובות והמשתנות של "הספרדיות" במפנה המאה העשרים פרופ' יהודה שנהבפרופ' גיל אייל
עוזרי-רוייטברג סיגל סוציאל-דמוקרטיה מקומית – עלייתו של דור פוליטי חדש במפלגת העבודה הישראלית2006 – 2009) ) פרופ' חנה הרצוגפרופ' תמר אלאור
רוטמן אסף משמעותו של צדק חלוקתי בישראל, בין המשכיות לשינוי פרופ' נח לוין-אפשטיין
אלמה ורדרי-קסלר במי ניתן לתת אמון בקוסובו? פוליטיקה של מחאה במדינה מפוקחת. פרופ' דני רבינוביץ
אנה לים ליצור הטרוטופיה במרחב הגירה: ׳דירת סוף השבוע׳ותחושת השייכות בקרב מהגרי עבודה מהפיליפינים עפרה גולדשטיין-גדעוני ואדריאנה קמפ
אריז' סבאע'-ח'ורי פרקטיקות קולוניזציה ואינטראקציות בספר: קיבוציהשומר הצעיר וכפרי הסביבה הערבים בשולי עמקיזרעאל (מרג' אבן עאמר), 1936-1956 יהודה שנהב וג'ואל בינין

אוניברסיטת בן גוריון , באר שבע:

 

שם תלמיד/ה נושא הדוקטורט מנחה
ביתן שחף פיתוח פילוסופי ופסיכואנליטי של היגיון-משחקי: הגותם של ויניקוט ודרידה

A Philosophical and Psychoanalytical Development of Logic-of-Play: The Work of Winnicott and Derrida

פרופ' ניצה ינאי
גרוסגליק רפי שדה האוכל האורגני בישראל – גלובליזציה ואלטר-גלובליזציהThe Field of Organic Food in Israel: Globalization and Alter-Globalization פרופ' אורי רם
לאה דוד זיכרונות של אף אחד, אנדרטה של אף אחד: תהליך הבניית  הזיכרון הקולקטיבי בסרביה לאחר מלחמות שנות ה-90No-One's Memories and a Monument to No-One: The Process of Collective Memory Construction in Serbia after the Wars of the 1990s ד"ר ג'קי פלדמןפרופ' לב גרינברג
מרון אסא מאבקים על שליטה וליברליזציה במדינת הרווחה: שחקנים מדינתיים, סוכני שינוי פרטיים ועיצוב מחדש של המשילות והאזרחות החברתית בישראל (2010-1997)

Striving for Domination and Liberalization in the Welfare State: State Actors, Private Agents and the Reconfiguration of Social Governance and Citizenship in Israel (1997-2010)

ד"ר שרית הלמן
פרידמן שימי נוער הגבעות: בין מרד נעורים והתנחלות בספר

The Hilltop Youth : A Frontier Settler and Adolescence Rebel

ד"ר לוי אנדרהד"ר פייגה מיכאל
רטנר דוד "מוזיקה שחורה ותהליכי הבניית זהות בקרב נערים יוצאי אתיופיה בישראלBlack Music and the Construction of Identity among Young Israeli – Ethiopians פרופ' אורי רם
שניידר אברהם תרבות ארגונית בלי ארגון? חלוקת עבודה במושב לאחר הפרטת האגודה השיתופית

Organizational Culture without Organization? Division of Labor in a Post-Privatization Moshav

פרופ' אביעד רזפרופ' מור דליה
 יעל פדן כל המדינה בעיר אחת קטנה: מודלים אדריכליים כייצוגים של זהות לאומית

See it All – Small: Constructing Modelscapes as Representations of Nation

פרופ' לב גרינברגד"ר פולן וונדי (קימברידג', אנגליה)
הילה צבן בקעה של מטה, ירושלים של מעלה? ג'נטריפיקציה והגירה גבוהה בשכונת בקעה בירושלים

Terrestrial Baka, Heavenly Jerusalem? Gentrification and High-Status Immigration in the Neighborhood of Baka in Jerusalem

ד"ר ג'קי פלדמןפרופ' חיים יעקובי
ניצן רימון-צרפתי השפעתן של טכנולוגיות רפואיות חדשות על תפישות "העובר" ו"ההורות" בקרב הורים ישראלים פרופ' אביעד רזד"ר יעל השילוני-דולב

אוניברסיטת חיפה:

שם נושא הדוקטורט מנחה
יונה רוכלין "ברוך שובכם גיבורי ישראל"יחסה המשתנה של החברה הישראלית לשבוייה. פרופ' אורי בן אליעזר
אלה ברונשטיין רק גורל ומזל עיוור?! גורמי ההצלחה של חברות הנזק בתחום טכנולוגיה עלית בישראל: מודל אינטגרטיבי פרופ' אילן תלמוד
טטיאנה קולובוב התנהגות מחלה ראשונית בעידן המידע פרופ' גוסטבו מש
חגית ששון תפיסות ועמדות כלפי התנהגויות סיכון באינטרנט בחינת גורמים שקשורים לכוונות להתנהגות מסוכנת ברשת האינטרנט בקרב מתבגרים פרופ' גוסטבו מש

אוניברסיטת בר אילן:

שנה סטודנט/ית נושא הדוקטורט מנחה
2014 ד"ר כהן ישראלי לליב אבא הלך לעבודה. קשרים בין הסטטוס המשפחתי, הורות ועבודה בקרב גברים בישראל. פרופ' לריסה רמניק
2014 ד"ר ריגר חן השפעת בולטות ומרכזיות הזהות על מעורבות אבות ואמהות בטיפול בילדים ד"ר רותי גונט
2014 ד"ר גלרנטר ליאור תרבות אופטימיסטית חדשה? ויקיפדיה באתר של ייצור ידע במודרניות המאוחרת פרופ' אילנה סילבר
2014 ד"ר הלל אברהם רחל "גוף ללא נחת": כוח ותרבות בשיח רפואת האנטי-אייג'ינג פרופ' חיים חזן
2014 ד"ר אסף שטיין מתרבות ההיי-טק אל פילנתרופיית הון סיכון: חקר מקרה של חונכות ליזמות חברתית פרופ' אילנה סילבר
2014 ד"ר עינת לביא "הישרדות- גרסת המציאות: התמודדותן של נשים עם מצוקה כלכלית תחת הקשרים מבניים משתנים" פרופ' אורלי בנימיןד"ר שירה עופר
2014 ד"ר שלמה גוזמן כרמלי מפגשים מסביב לטקסט, בחינה אנתרופולוגית של הטקסטואליות היהודית פרופ' ניסן רוביןד"ר טובה גמליאלפרופ' חיים חזן
2015 רובינשטיין דפנה זכאות או מתנה? סימון דמי מזונות והוצאות נלוות וחריגות של ילדים להורים גרושים בישראל פרופ' אורלי בנימין
2015 זמבל עינת אי צריכה פוליטית: הפוליטיקה של צמצום פשטות מרצון והצריכה בישראל פרופ' אורנה ששון-לוי

מתוך:

http://sociology.biu.ac.il/node/784?field_advisor_ref_nid=All&field_degree_value_many_to_one=phd&date_filter%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2014