סנדלים: אנתרופולוגיה של סגנון מקומי /תמר אלאור


 
 

הוא הגיע ממסופוטומיה  וממדבר יהודה, אך גם – ובעיקר – מרחוב דיזנגוף; הוא נוצר בסדנת הפסל ובסנדלרייה הקיבוצית, אך גם באירופה ובמפעל בסין; נועלים אותו, לובשים אותו, ובעיקר מתאמצים שלא להתאמץ אתו. חמקמק אך שכיח, אקלקטי אבל מדויק: הסגנון הישראלי.
במחקר חדשני ומרתק המתמקד בחפץ אחד – הנדל – מתחקה האנתרופולוגית פרופ' תמר אלאור אחר לקסיקון הצורות המקומי, ומתווה אופן התייחסות חדש לתרבות החומרית שלנו.
פרופ' תמר אלאור היא אנתרופולוגית באוניברסיטה העברית בירושלים. הטרילוגיה שפרסמה בעם עובד – משכילות ובוּרוֹת (1992), בפסח הבא ( 1998) ומקומות שמורים (2066) הקיפה את שלוש הקהילות הדתיות המרכזיות בישראל והתמקדה ביחסי מגדר וידע. ספר רביעי זה מסמן כיוון חדש במחקר, הנטוע באנתרופולוגיה של תרבות וחומר.

לינקים:

"במקום שבו נגמר הגוף- אנתרופולוגיה של קצוות". בתוך: ונטורה, ברטל, לידר (עורכ). מחשבות על נעליים. רסלינג ובצלאל. 2014.

http://www.tamarelor.com/images/stories/articles/RightWheretheBodyEnds.pdf