עדכונים משולחנן של קהילות האגודה


 
 

הנהלת האגודה מבקשת להודות על הפעילות החשובה של כל אחת מהקהילות באגודה.
נבקש לעדכן כי בישיבת ההנהלה שהתקיימה בכנס הסוציולוגי השנתי (24.2.2015) הוחלט כי קהילות שלא הקימו מושב בכנס של השנה ולא דיווחו השנה על פעילות הקהילה מאבדים את זכותם למושב ובאתר האגודה.
במידה וקהילות לא יראו פעילות במשך שנתיים עוקבות, הן ייסגרו.
במידה ותהיה קבוצה שמוכנה להרים מחדש את הקהילה שנסגרה, יהיה עליה להגיש בקשה חדשה להקמת הקהילה בהתאם לתקנון.
בחירות בקהילת חינוך:
• האגודה מודה למירי ימיני, יושבת ראש היוצאת של קהילת חינוך ולעדית ליבנה, הרכזת היוצאת של קהילת חינוך.
• האגודה מברכת את רינת ארביב אלישיב, שנבחרה במייל ליושבת ראש הנכנסת של הקהילה ולהילה גורן הרכזת הנכנסת של הקהילה.
בחירות בקהילת צבא:
• האגודה מודה ליגיל לוי , יושב הראש היוצא של קהילת צבא.
• האגודה מברכת את עוזי בן שלום וניר גזית שנבחרו בכנס הסוציולוגי ליושבי הראש הנכנסים של הקהילה.

אישור שינוי שם קהילה
במהלך המפגש המקצועי של הקהילה בכנס הובע הרצון של חברי הקהילה להרחיב את גבולותיה מעיסוק בצבא בלבד לעיסוק בצבא וביטחון. הרציונאל העומד בבסיס העניין הוא לאפשר לסוציולוגים ולסוציולוגיות העוסקים באספקטים רחבים יותר של תחום הביטחון ושחוקרים ארגוני ביטחון צבאיים למחצה או לא-צבאיים (כגון, משטרה, משמר אזרחי, וחברות ביטחון פרטיות) לקחת חלק בפעילויות הקהילה. הרחבת גבולות הקהילה גם תאפשר לחבריה לעסוק בהיבטים רחבים יותר של סוציולוגיה פוליטית המשיקים לתחום הצבא והביטחון (ובכלל זאת, שיטור, אלימות צבאית, הכיבוש, וכד׳). הנהלת האגודה אישרה פה אחד את שינוי שם קהילת צבא ״קהילת צבא וביטחון״.