סיכום פעילות הקהילה למחקר צריכה ותרבות 2015


 
 

הקהילה המקצועית למחקר צריכה ותרבות במסגרת האגודה הסוציולוגית הוקמה ביוני 2014. בדומה למוסדות אקדמיים ואגודות מקצועיות מקבילות בעולם, מטרת הקהילה היא להציב את תחומי הצריכה, האמנות והתרבות במרכז השיח הסוציולוגי בישראל. הקהילה מבקשת לקדם את חקר התרבות החומרית, הפופולרית וחיי היומיום, וזאת בהקשרים רחבים של יחסי כוח ואי-שוויון, זהויות וסגנונות חיים, ריבוד, יחסי סוכנות-מבנה, אזרחות, שינוי חברתי ועוד.

בכנס האגודה השנתי שהתקיים השנה במכללת כנרת התקיים מושב של קהילת צריכה ותרבות בנושא "צריכה, תרבות וזהות בישראל". במושב הקהילה הוצגו ארבעה מחקרים שעסקו בתרבות הפנאי והתיירות בישראל (עופר דגן), בתרבות הפופולרית (אסף ליבוביץ), במדיניות תרבות (טל פדר) ובתרבות דיגיטלית (עדית שביט). במהלך המושב התפתח דיון מרתק ופורה.

המשך הפעילות היה לא פחות מוצלח. ב-29 ביוני 2015 התקיים כנס היסוד של הקהילה. הכנס, שכותרתו צריכה ותרבות בישראל – היבטים ביקורתיים ומשמעויות חברתיות, עורר עניין רב כבר עם שליחת הקול הקורא. מתוך עשרות התקצירים שהוגשו נבחרו כשלושים פייפרים. הכנס כלל שני מושבי מליאה ושלוש סדרות של מושבים מקבילים. מושב המליאה הפותח הוקדש למפנה הקוסמופוליטי בסוציולוגיה של התרבות והוא כלל את הרצאותיהם של מוטי רגב אודות הגוף הקוסמופוליטי ושל וינצ'נזו צי'קלי (Cicchelli) מ-Paris Sorbonne/CNRS, שהתמקד בסוציאליזציה לקוסמופוליטניזם. המושבים המקבילים עסקו במגוון סוגיות, כגון: אוכל ותרבות, צריכה ותרבות דיגיטלית, קומודיקפיקציה וצרכנות מקיימת (ירוקה), פוסט-הומניזם, מדיניות תרבות, צרכנות ועירוניות, פרסום ומדיה וצריכה ופרספקטיבות היסטוריות. מושב המליאה המסכם התמקד בצריכה ותרבות בישראל, וכלל סקירה הסטורית ותמטית של הסוציולוגיה של התרבות והצריכה בישראל מאת דנה קפלן ורפי גרוסגליק, דיון של אורי רם בתרבות הישראלית בין מזרח ומערב ותובנות על חקר הצריכה בישוב היהודי בתקופת המנדט מאת דבי ברנשטיין.

הכנס התקיים בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה, והוא נתמך (ברוחב לב!) על ידי המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת באוניברסיטה הפתוחה וכן על ידי החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפה. הכנס המוצלח משך מעל מאתיים משתתפים, הרבה מעבר למצופה. אנחנו רואים בכך עדות למרכזיות הגוברת של התחום ולרצון של חוקרים העוסקים בנושאי צריכה ותרבות להרחיב את השיח האקדמי הקיים. הפעילויות העתידיות של הקהילה יבקשו לפעול בכיוון זה.