קסם הקברים: מנהגי אבלות ופולחן צדיקים בקרב בדויי הנגב/ גדעון קרסל, עראף אבו רביעה, ששון בר צבי


 
 

THE BOOK PROVIDE A COMPREHENSIVE PICTURE OF BURIAL, MOURNING RITUALS, COMMEMORATION PRACTICES AND VENERATION OF THE DEAD AMONG THE NEGEV BEDOUIN. A PRIMARY EMPHASIS IS THE PIVOTAL LINKAGES BETWEEN THE LIVING AND THE DEAD EMBODIED IN THE INTERMEDIARY ROLE OF HEALERS, SORCERERS, SEERS AND OTHER ARBITRATORS BETWEEN HEAVEN, WHO SUPPLICATE-PUBLICLY AND PRIVATELY- AT THE GRAVESITE OF THE CHOSEN AWLLIYYA-SAINTS

פרופ' גדעון קרסל אנתרופולוג, במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה בן גוריון בבאר שבע. הוא חבר סגל היחידה למחקרים חברתיים במכון לחקר המדבר על שם בלאושטיין.

פרופ' עארף אבו-רביעה אנתרופולוג,אנתרופולוגיה מזרח תיכון, רפואה מסורתית, צמחי מרפא, קברי קדושים, קהילות מוסלמיות באירופה ובארצות הברית

פרופ' ששון בר-צבי ז"ל מוותיקי חוקרי החברה הבדואית בנגב.