על הדרה: ייצוגים תקשורתיים של 'אחרים'/ עמית קמה וענת פירסט


 
 

ספר זה, הראשון מסוגו בעברית, בוחן את אופני הייצוג של קבוצות 'אחרות' (דהינו מיעוטים) בתקשורת ההמונים. בספר נשזרים הסברים חברתיים, היסטוריים ותרבותיים של התהליכים המכוננים קבוצות חברתיות מסוימות כ'אחרות' לצד דיון בדרכים בהן התקשורת ממלאת תפקיד מרכזי בתהליכים אלו. חשיבות רבה מוקנית לַתקשורת כיום משום שאנו חיים בעולם ספוּג דימויים אותם אנו צורכים מן התקשורת ובעזרתם מכוננים הן את זהותנו הן את זהותם של ה'אחרים'. לכן, חשיפה ביקורתית של דרכי הייצוג התקשורתי של קבוצות מסוימות עשויה לעזור בהבנה של המציאות החברתית ואולי אף לסייע בשינויה תוך קילוף המעטה הכוזב מן המובן מאליו. הדיון מושתת על רעיונות שפותחו במסגרת לימודי התקשורת כתרבות, התופסים את התקשורת כמוּכלת בתוך המארג התרבותי והחברתי. הספר כולל שני שערים: הראשון עוסק במקורות המושג ייצוג תקשורתי, בתפקידיו בתהליכי הבניה חברתית ובשעתוק אידיאולוגיות. השער השני מיישם את הרעיונות התיאורטיים לגבי ארבע קבוצות: נשים, נכים, הומואים/לסביות וקשישים. הספר מבהיר מושגים הנגזרים מיחסי הכוח הרווחים בחברה, כגון: האחרה, הדרה, הכחדה סמלית כמותית והכחדה סמלית איכותנית. נידונות בו השאלות: מהם התהליכים המכוננים זהותה של קבוצה כ'אחרת'? האם ה'אחרים' מוצגים ונוכחים בטקסטים תקשורתיים או נעדרים ומודרים מהם? מהם סטריאוטיפים ונזקיהם? ועוד.

ד"ר עמית קמה :

מרצה בכיר בחוג לתקשורת, המכללה האקדמית עמק יזרעאל. מחקריו הבוחנים היבטים של זהויות וייצוגים של קבוצות מיעוט פורסמו בכתבי עת ישראליים ובינלאומיים. כמו-כן, פרסם ארבעה ספרים (ביניהם  העיתון והארון: דפוסי תקשורת של הומואים).

פרופ' ענת פירסט:

מרצה בכירה בחוג לתקשורת, המכללה האקדמית נתניה. עיקר מחקריה עוסקים בחקר התרבות הישראלית תוך התמקדות בסוגיית הייצוג של קבוצות (למשל, נשים, ערבים וזקנים) וערכים (למשל, אמריקניזציה, לאומיות, סביבתיות) בתוצרי המדיה השונים.