קהילת חינוך- סיכום פעילות, שנת 2015


 
 

קהילת חינוך – שנת פעילות 2015

יו"ר הקהילה (יוצאת) – ד"ר מירי ימיני

יו"ר הקהילה (נכנסת) – ד"ר רינת ארביב-אלישיב

רכזת הקהילה – הילה גורן

 

בשנת הפעילות 2015 קהילת חינוך הובילה את מושב קהילת חינוך בכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית הישראלית

 

המושב התמקד ביחסי מרכז פריפריה במערכת החינוך בדגש על מערכת ההשכלה הגבוהה וכלל הרצאות מוזמנות של פרופ' גילי דרורי, ד"ר אורי כהן , פרופ' קלרה סבג ופרופ' לילך לב ארי. המושב רוכז על ידי ד" מירי ימיני. במושב נדונו יחסי פריפריה -מרכז בהקשרים חינוכיים רחבים החל מהשפעת הגלובליזציה על תהליכי מיתוג ושיווק באקדמיה (פרופ' דרורי), דרך סוגיות של צדק חברתי (פרופ' קלרה סבג), משמעויות של מהפכת המכללות (ד" אורי כהן) וחוויות לימודים של סטודנטים ערביים (פרופ' לילך בן ארי). לאחר המושב התקיים מפגש של הקהילה ובו נדונו נושאים שונים הקשורים לשיתופי פעולה אפשריים בין המשתתפים.

 

בנוסף, הקהילה תמכה בכנס חינוך משווה – כנס ראשון של האגודה לחינוך משווה. במסגרת הכנס הוצגו עשר הרצאות של סטודנטים לתארים מתקדמים העוסקים במחקר באספקטים שונים בחינוך השוואתי ובינלאומי. הוחלט להמשיך במתכונת השנתית של הכנס ולבחון השתלבות באגודה סוציולוגית בעתיד.

 

הקהילה המשיכה בפרסום כנסים וקולות קוראים הקשורים להיבטים סוציולוגיים בחינוך, ביניהם:

יום עיון לכבוד פרישתו של פרופ' עמי וולנסקי מאוניברסיטת תל אביב. יום העיון עסק בתהליכי שינוי בחינוך: בין ציפיות למעשה.