קהילת סוציולוגיה ציבורית וסוציולוגית מדיניות- סיכום פעילות, שנת 2015


 
 

קהילת סוציולוגיה ציבורית וסוציולוגית מדיניות

 

קהילת סוציולוגיה ציבורית

 

בתמונה: (מימין לשמאל) ד"ר אהרן אלאור וד"ר מנחם טופל במפגש הקהילה לסוציולוגיה ציבורית וסוציולוגית מדיניות במכללה האקדמית כנרת במסגרת הכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית, פברואר 2015.

א. חברי הקהילה הם פרופ' אבישי ארליך (המכללה האקדמית ת"א-יפו), פרופ' נחמן בן יהודה (האוניברסיטה העברית), ד"ר לאה הגואל (הטכניון וביה"ח כרמל), ירון דישון (אוניברסיטת בן גוריון ומרכז אדווה), ד"ר דלילה אמיר (האוניברסיטה העברית), אולג קומליג (אוניברסיטת בן גוריון) וד"ר אהרן אלאור (אוניברסיטת ת"א). כן משתתפים בקבוצת השיח של הקהילה שניים עשר סוציולוגיות וסוציולוגים נוספים.

ב. בפברואר 2015 קיימה הקהילה מושב במסגרת כנס האגודה הסוציולוגית הישראלית ה-46 במכללה האקדמית כנרת עם המציגים והנושאים הבאים: דר' מנחם טופל – יד טבנקין; מכללת אשקלון; ומכללת ספיר בנושא מרכז ופריפריה… ושוליים – חידוש מסורת קומונלית באוכלוסיות שוליים. ד"ר שי בן יוסף וד"ר אסתר זיכלינסקי בנושא תפקיד 'רכז קהילה' אל מול אתגרי המגזר הכפרי. ד"ר אהרן אלאור, אוניברסיטת תל אביב על המשמעות ועל הגבולות של 'לקיחת צד' בסוציולוגיה הציבורית. ד"ר אורלי גנני על דורות משוחחים – בין אתמול למחר. ד"ר ניר כהן, אוניברסיטת בר אילן ומירב אהרון גוטמן, הטכניון בנושא 'מה עוזרת חכה, אם אי אפשר להגיע לים': על תודעה חברתית ו(אי)-מוביליות מרחבית בפריפריה הצפונית.

 

ג. לקראת ינואר 2016 אושר לקהילה המושב הבא במסגרת הכנס ה-47 של האגודה הסוציולוגית הישראלית במכללה האקדמית תל-אביב יפו.

במושב סוציולוגיה ציבורית וסוציולוגית מדיניות יכללו ארבע הרצאות, אשר הרציונל של הסוציולוגיה כמצפן, עובר בכל אחת מהן כחוט השני, הן בבחינתן של פרקטיקות והן כמחקר הבוחן תיאוריה המכוונת לפרקטיקה. זאת החל מבחינת ההקשר הרחב של מדיניות ההפרטה בקיבוצים בישראל, עבור דרך תכניות האקטיבציה של ה-OECD המקבילות למה שמוכר כתכנית ויסקונסין, דרך ניתוח ביקורתי של מסגור מחאת 2011 בדו"ח טרכטנברג; ועד לזיהוי סולם לפעילותו של הסוציולוג כרפורמטור חברתי.

 

מרד ההפרטה והמהפך של השוק

דני זמיר, אוניברסיטת חיפה, המכון לחקר הקיבוץ והרעיון השיתופי

 

סינון ומסגור של חלופות מדיניות בפרספקטיבה של מרחב וזמן:

התפתחות מדיניות האקטיבציה ב-OECD 1983-2012

 

גל זהר

המחלקה לסוציולוגיה וביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל האוניברסיטה העברית

 

פרשנות של מחאה: מסגור הזהות הקולקטיבית של תנועת הצדק החברתי על ידי הבירוקרטיה המדינתית – קיץ 2011

יוליה שבצ'נקו

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

סולם בן חמש דרגות בפעילותו של הסוציולוג כרפורמטור חברתי

 

אהרן אלאור

אוניברסיטת תל אביב

 

ד. הקהילה נערכת ליום עיון בחודש פברואר 2016 תחת הכותרת 'מחקרי מדיניות סוציולוגיים והסוציולוג כסוכן שינוי'. להלן נוסח הפניות שהועברו לחברים, לאנשי קבוצת השיח ולסוציולוגים נוספים – נוסח אשר עומד לצאת בימים אלו גם כקול קורא כללי במסגרת תפוצת האגודה:

 

פניה להשתתפות ביום עיון של הסקציה לסוציולוגיה ציבורית וסוציולוגית מדיניות של האגודה הסוציולוגית הישראלית – מחקרי מדיניות סוציולוגיים והסוציולוג כסוכן שינוי

אנו מעוניינים לקיים יום עיון, במסגרת הסקציה (הקהילה) לסוציולוגיה ציבורית וסוציולוגית מדיניות של האגודה הסוציולוגית הישראלית תחת הכותרת 'מחקרי מדיניות סוציולוגיים והסוציולוג כסוכן שינוי'.

יום העיון מתוכנן להתקיים בחודש פברואר 2016.

נשמח לקבל מחברי האגודה הצעה ו/או תקציר להצגת הרצאה בתחום מומחיותם בהתייחס למעורבותם בשנים האחרונות במחקר מדיניות הנושא (או העשוי לשאת) המלצות לשינוי, במחקר הערכה או בסקר ואיסוף נתונים למטרת שינוי מדיניות; מחקר פעולה, תכנון והנדסה חברתית, מעורבות בקידום קהילה או מגזר על בסיס איסוף נתונים ועיגונם התיאורטי, ייעוץ ארגוני לגוף ציבורי, השתתפות כמומחה/מומחית בוועדה ציבורית או יישום אחר של ידע סוציולוגי.

בהרצאה תתבקש התייחסות, מעבר לתוכן המעורבות לבסיס העובדתי-המחקרי של הדברים, למתודולוגיה שבבסיס איסוף הנתונים, לבסיס הערכי של המעורבות; ולתמריצים שהניעו את אותה פעילות.

 

ה. הבטיחו את השתתפותם ביום העיון בשלב זה נציג מן הטכניון בנושא 'התחדשות איזורים עירוניים', נציג מן המכללה האקדמית רופין עם דו"ח אודות פרויקט בסוציולוגיה יישומית, נציג מן המכון לחקר הקיבוץ בנושא סקרי מחקר בקיבוצים בנושא הקיבוץ המתחדש, נציג מן התעשייה בתחום הייעוץ הארגוני ונציג מן המכללה האקדמית בית ברל בנושא וועדות האימוץ של ילדים.

 

ו. הקהילה תנסה בשנת הפעילות הקרובה לפתח ולהרחיב את הפעילות ועידוד ההוראה והפרקטיקום בנושא הסוציולוגיה הציבורית, במיוחד במכללות האקדמיות. זאת בין השאר בעקבות מסקנותיה והמלצותיה של וועדה בינלאומית אשר מונתה ע"י המל"ג, ואשר הצביעה על חיונית פיתוח מגמה כזו בכל מסגרת של הוראת סוציולוגיה במכללות האקדמיות הן לאור ציפיות מועמדים וסטודנטים והן לאור הסיכוי להגביר בכך את בסיס ההכשרה לדיסציפלינה ולפרופסיה.

ז. הקהילה תנסה להתרחב ולשלב בתוכה סוציולוגים ומומחים אינטרדיסציפלינריים אשר הסוציולוגיה היא דיסציפלינת הליבה שלהם, אשר עוסקים בפועל בסוציולוגיה ציבורית ויישומית מחוץ לאקדמיה, כסוציולוגים אירגוניים, סוציולוגים במסגרות צבאיות (במיוחד בממד"ה, ביחידת הסוציולוג של חיל האוויר ובביה"ס למנהיגות); מבין מומחי הניהול, הקרימינולוגיה והתקשורת; ומתוך החוגים למדיניות ציבורית.

ח. הקהילה גיבשה מתווה ל-Newsletter לקהילה והוא יצא לפועל עם הצטברות חומרים מספיקים מכינוסיה הרשמיים וגיבוש צוות לביצוע ראיונות בתחומיה.

בברכה,

ד"ר אהרן אלאור

יו"ר הקהילה