קהילת משפחה- סיכום פעילות 2015


 
 

אירועי קהילת משפחה בשנת 2015

ינואר 2015: יום עיון "הפוליטיקה של החלום" – דיון בפגיעה מינית במשפחה בעקבות פסק דין בני שמואל".

באוקטובר 4102 הרשיע בית המשפט העליון את בני שמואל באונס בתו, בהיותה ילדה.
הסיקור התקשורתי של מקרה זה התמקד בחלום שחלמה הבת בבגרותה, שחשף זיכרונות  מודחקים. בעקבות הרשעה זו, פרסמו 24 חוקרים ומדענים מתחום הפסיכולוגיה, חקר המוח ומחקר זיכרון גילוי דעת היוצא נגד הסתמכות על זיכרונות מודחקים כראיה קבילה משפטית.

ביום עיון משותף לקהילות משפחה וקהילת מגדר של האגודה הסוציולוגית הישראלית, ובחסות המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה בר אילן, ביקשנו לדון בסוגיה החשובה והכואבת של פגיעה מינית במשפחה, ולהרחיב את הדיון הציבורי אודות ההרשעה בעקבות זיכרונות מודחקים.

המושב הראשון עסק בפגיעה מינית במשפחה- ההשתקה שסביב הנושא, הדינמיקות המשפחתיות והמצב החוקי והחקיקתי בישראל. השתתפו ד"ר ענת גור, ח"כ מירב מיכאלי, עו"ד ליאת קליין, ד"ר טליה אתגר ודורית אברמוביץ'.
במושב השני התקיים דיאלוג סביב גילוי הדעת בעקבות פסק דין בני שמואל. הדוברות והדוברים היו השופטת בדימוס סביונה רוטלוי, פרופ' בני בית הלחמי, פרופ' אלי זומר, רוני בן כנען ועו"ד מייסא ארשיד.

קהילת משפחה

 

קהילת משפחה2

יוני 2015: מפגש קהילה "אבא בלידה: דיון בנוכחות אבות בחדרי לידה"

דימוי הגבר המחכה מחוץ לחדר הלידה עם סיגריה בפיו, פוסע הלוך ושוב במסדרון, משוחח עם

גברים נוספים באותו המצב, או בטלפון הציבורי, מאזין לרדיו וממתין לדיווחי הרופאים, היה

נפוץ עד לפני כחמישה עשורים. עם השינויים החברתיים וכניסתם של הגברים לחדר הלידה החל

מאמצע שנות ה60' בארה"ב, והתעצמותו של שיח הגבריות החדשה, ובתוכה גם האבהות החדשה

– עלו והתפתחו דימויים חדשים, של הגברים המגיעים עם נשותיהם לקורסי הכנה ללידה, לוקחים

חלק במהלך הלידה עצמה ונוכחים בה.

במפגש התנהל דיון מעניין ופורה על נוכחותם של גברים בחדר הלידה – בין דימויים

תקשורתיים ושיח הגבריות החדשה. סוגיות בגבריות חדשה וחוויות הגברים, קשרים בינם ובין היולדת מצד אחד, ומול הממסד הרפואי מאידך, ולדימויים השונים בתקשורת ככאלה המשקפים או המשפיעים על כל אלה. הוקרנו קטעים מהסדרה "בייבי בום", והשתתפו הדוברות והדוברים:

שרון יגורוב, ד"ר נדב פרץ-וייסדובסקי, ד"ר אומי לייסנר, ד"ר איתי חרל"פ ואפרת קנול.

 

 

בנוסף, במסגרת הכנס הסוציולוגי ה-46 באירוח מכללת כנרת נערך מושב קהילה בנושא:

"בין משפחות במרכז ומשפחות בפריפריה", בהשתתפות ד"ר עמית קפלן
ד"ר ענת הרבסט שהציגו את מחקרן בנושא אי שוויון וגירושין: הצטלבויות בין מעמד, השכלה, אתניות ומגדר, ד"ר ניצה ברקוביץ וד"ר שולמית מנור שהציגו דיון בקשר שבין מגדר, סבאות (grandparenthood) והמשפחה הפוסט מודרנית, ד"ר נתנאל פישר שדיבר על שינויים במבנה המשפחה בישראל כאינדיקציה לתהליכי חילון והדתה, וד"ר מיכל רום שהציגה אוטו-אתנוגרפיה מקומית של מעבר ממרכז לפריפריה. המושב נחתם בהתדיינות של פרופ' דבי ברנשטיין.