לקראת הכנס ה-48 של האגודה הסוציולוגית הישראלית


 
 

הכנס ה-48 של האגודה הסוציולוגית הישראלית

50 ל-67: חברה, שליטה, התנגדות

31-30 בינואר, 2017, האוניברסיטה הפתוחה, רעננה

 

הכנס (לקול הקורא לחצו כאן) יציין 50 שנים לתחילת השליטה הצבאית והאזרחית של המדינה הישראלית על שטחים שמעבר לגבולות 1949 ועל תושביהם הפלסטינים. שליטה זו, וכן המאבקים המתחוללים בעטיה והאידיאולוגיות והנרטיבים השונים המתלווים אליה, הם בעלי השלכות מרחיקות לכת הן על החברה הפלסטינית והן על החברה הישראלית בממדיהן הרעיוניים, המוסדיים והמטריאליים. בכנס יועלו לדיון סוציולוגי השלכות אלה והמשמעויות החברתיות העמוקות שלהן, תוך כדי בחינתן האנליטית באמצעות המשגות תאורטיות ועל בסיס התייחסות לסוגיות מחקריות שעומדות במרכז סדר היום של הסוציולוגיה העכשווית.

הכנס יכלול מושבי מליאה, מושבי מיני מליאה ומושבים מקבילים. במושבי מליאה ומיני מליאה יוצגו הרצאות מוזמנות. לצדן, יתקיימו בכל אחד מימי הכנס מושבים מקבילים, בהם יוצגו מחקרים של חברי/ות האגודה בנושאים סוציולוגים מגוונים. כמו כן, נקיים מושב פוסטרים לחשיפה של עבודות תלמידים/ות לתארים מתקדמים. הזדמנות להתדיינות ולשיחה בין חברי/ות האגודה תתקיים במסגרת שולחנות עגולים של קבוצות עניין שיערכו בזמן ארוחת הצהריים.

אורח הכנס יהיה פרופ' בוב ג'סופ – Distinguished Professor of Sociology, Lancaster University. פרופ' ג'סופ נמנה בין הסוציולוגים המובילים בעולם העוסקים בתצורות המשתנות של יחסי חברה-מדינה. בשנים האחרונות הוא עוסק, בין השאר, בסוגיות הנוגעות ביחסים בין מרחב, טריטוריאליות וקנה מידה ודפוסים של משילות.

בין ספריו האחרונים:

State Power: A Strategic-Relational Approach (Polity, 2007).

Towards a Cultural Political Economy: Putting Culture in its Place in Political Economy (co-authored with Ngai-Ling Sum, Edward Elgar, 2013).

The State: Past, Present, Future (Polity, 2016).