צילומים נבחרים של הרצאות מהכנס הסוציולוגי האחרון


 
 

הרצאתו של Prof. Frank Welz:

Compass lost? Sociology in the Post-Welfare Society

https://www.youtube.com/watch?v=rnjRAqXB6MY&feature=youtu.be

בחזית המחקר הסוציולוגי בארץ: אוסף הרצאות בסגנון טד

https://www.youtube.com/watch?v=WChIlasQKBg&feature=youtu.b