קהילת חינוך – סיכום המושב בכנס הסוציולוגי


 
 

התרחבות מערכת ההשכלה בישראל: אתגרים ותמורות

יו"ר המושב ומדיין: ד"ר הללי פינסון, אוניברסיטת בן גוריון שבנגב

 יו"ר הקהילה: ד"ר רינת ארביב-אלישיב, מכללת סמינר הקיבוצים

הילה גורן, אוניברסיטת תל אביב

מושב קהילת חינוך בכנס הסוציולוגי השנתי התמקד בתמורות ואתגרים בהתרחבות מערכת ההשכלה הגבוהה, וזאת מתוך פרספקטיבה המבטאת הבניית תהליכים השכלתיים בעבר, ההווה והעתיד. במושב הוצגו ארבע מחקרים.

המחקר הראשון, "בצמתם של שני יובלים: חקר מדיניותה של הנציבות האירופית בנושא אינטרנציונליזציה בבתי ספר ובמוסדות להשכלה גבוהה" של יובל דביר וד"ר מירי ימיני, הציג נקודת מבט מקרו-מערכתית של עיצוב מדיניות השכלתית בהקשר בינלאומי. מחקר זה בוחן את  המניעים והמטרות שבבסיס מדיניותה של הנציבות האירופית בנושא אינטרנציונליזציה בבתי ספר ובמוסדות להשכלה גבוהה, המיושמת בתכניות קומניוס וארסמוס, והוא מצביע על שינוי שיח ומדיניות משמעותיים במדינות הנציבות על ציר הזמן.

המחקר השני, "פערים חברתיים בסיום התואר הראשון: רקע חברתי, הישגים קודמים ומאפיינים מוסדיים" של ד"ר יריר פניגר, עודד מקדוסי ופרופ' חנה איילון, מציג מבט על תהליך התרחבות ההשכלה הגבוהה בישראל. המחקר בוחן את סוגיית הנשירה מהשכלה גבוהה לאור מדיניות של פתיחת הזדמנויות מגוונות לרכוש חינוך גבוה. ממצאי המחקר מלמדים כי אי השוויון החברתי בהשכלה הגבוהה בישראל אינו מתמצא בנגישות ללימודים אקדמיים, אלא ממשיך ומתעצם גם בשלבים הבאים בהשתלבות במערכת.

שני המחקרים הבאים מפנים זרקור למקומן של קבוצות מיעוט בהשכלה הגבוהה.

המחקר השלישי, "תרומתם של משאבים אישיים וחברתיים בתהליך קבלה ללימודים אקדמיים של סטודנטים יוצאי אתיופיה", של ד"ר רנה ברנר וד"ר אסתר קלניצקי מתאר את ההתמודדות של סטודנטים יוצאי אתיופיה במערכת ההשכלה להוראה. המחקר מלמד כי סטודנטים אלו מצוידים במשאבים אישיים גבוהים וממוקדים בשאיפות השכלתיות גבוהות המסייעים בידם להשלים את התואר האקדמי.

המחקר הרביעי, "כוחה של המשפחה: צעירים מהפריפריה פורצים את המעגל הבין דורי של אי שוויון השכלתי", של אדם הישראלי, בוחן את כניסתם להשכלה הגבוהה של צעירים מיישובי הפריפריה שהשתתפו כתלמידי תיכון בתכנית לקידום השכלה גבוהה. המחקר מתאר דרך עיני הילדים שבגרו וכיום הם סטודנטים, כיצד מצליחות בחיי היום-יום משפחות ממעמד נמוך ומיקום פריפריאלי לפרוץ את המחסומים המבניים העומדים בפניהן ולהביא את ילדיהן לאקדמיה מתוך פרספקטיבה של אתניות (מזרחים), הגירה (רוסים) ולאומיות (ערבים).

בתום הצגת המחקרים נערך דיון בראשותה של ד"ר הללי פינסון. אנו מודות לכל המציגים והמשתתפים על דיון פורה ושיח סוציולוגי מגוון.

לאחר המושב התנהל מפגש של הקהילה. במסגרת המפגש העלתה דוקטורנטית מבר אילן דילמה בה התלבטה בניתוח התוצאות ובעקבותיה נערך דיון בנושא.