אודות


 

סוציולוגיה: מידעון האגודה הסוציולוגית הישראלית יצא לראשונה עם הקמת האגודה. במהלך השנים עבר גילגולים שונים, הן ברמה התוכנית והן ברמת ההפצה, בהתאם להתקדמויות הטכנולוגיות.

כעת זו הפעם הראשונה שהגיליון מופץ בצורה מכוון לקהל הרחב.

עורכות ראשיות של המידעון הן הגר חג'ג'- ברגר, ומיכל אסא- ענבר